Giáo trình Giải tích 1

Tập hợp số thực R là tập hợp trên đó có hai phép toán cộng (+), nhân (.) và quan hệ thứ tự < sao cho R là một trường có thứ tự đầy đủ. Cụ thể, (a) + và . là các phép toán hai ngôi trên R sao cho (R, +,.) lập thành một trường.

pdf63 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2477 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Giải tích 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan