Bài giảng Hành vi tổ chức: Văn hóa tổ chức

Văn hóa đối với chính thức hóa Văn hóa mạnh gia tăng tính nhất quán và có thể hành động như bộ phận của chính thức hóa. Văn hóa tổ chức đối với văn hóa quốc gia Văn hóa quốc gia có tầm ảnh hưởng rộng hơn lên nhân viên so với văn hóa tổ chức. Việc lựa chọn công việc của người bản xứ làm việc cho công ty nước ngoài có thể không điển hình cho số đông dân cư địa phương/ bản xứ.

ppt22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2389 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hành vi tổ chức: Văn hóa tổ chức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan