Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình - Phạm Đăng Hải

Là một dãy thay đổi trạng thái của hệ thống • Chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác được thực hiện theo yêu cầu nằm trong chương trình của người sử dụng • Xuất phát từ một trạng thái ban đầu o Là chương trình đang thực hiện COCO ở Tài nguyên tối thiểu cần có Bộ nhớ cho mã chương trình và dữ liệu + Các thanh ghi của processor phục vụ cho quá trình thực hiện chương trình • Tiến trình >< chương trình • Chương trình: thực thể thụ động (nội dung file trên đĩa) • Tiến trình: thực thể chủ động (bộ đếm lệnh, tập tài nguyên) + Một chương trình có thể Dược thực hiện bởi các tiến trình khác nhau, với các bộ dữ liệu khác nhau (một chương trình, nhiều tiến trình) Gọi tới nhiều tiến trình.

pdf419 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 529 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình - Phạm Đăng Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên