Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu chung - Lại Hiền Phương

Mục tiêu Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQT CSDL), vai trò và chức năng của HQT CSDL cũng như quá trình tương tác giữa HQT CSDL với các phần mềm ứng dụng CSDL. Giúp sinh viên tiếp cận với nền tảng HQT CSDL SQL Server.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 462 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương mở đầu: Giới thiệu chung - Lại Hiền Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hệ quản trị CSDL TS. LẠI HIỀN PHƯƠNG LHPHUONG@TLU.EDU.VN H T T P S : / / S I T E S .G O O G L E .C O M / V I E W / T LU C S E 4 8 6 LẠI HIỀN PHƯƠNG - HỆ QUẢN TRỊ CSDL 1 Nội dung Mục tiêu Nội dung môn học Đánh giá kết quả Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo LẠI HIỀN PHƯƠNG - HỆ QUẢN TRỊ CSDL 2 Mục tiêu Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQT CSDL), vai trò và chức năng của HQT CSDL cũng như quá trình tương tác giữa HQT CSDL với các phần mềm ứng dụng CSDL. Giúp sinh viên tiếp cận với nền tảng HQT CSDL SQL Server. LẠI HIỀN PHƯƠNG - HỆ QUẢN TRỊ CSDL 3 Nội dung TT Tên chương Số tiết Lý thuyết Bài tập 1 Tổng quan về HQT CSDL Sql server 3 2 Lập trình trên SQL Server 6 3 3 Các đối tượng trong SQL server 12 8 4 Các tác vụ quản trị hệ thống 9 4 Tổng 30 15 LẠI HIỀN PHƯƠNG - HỆ QUẢN TRỊ CSDL 4 Đánh giá kết quả TT Các hình thức đánh giá Trọng số 1 QT = Bài tập, chuyên cần, xây dựng bài, kiểm tra (3 bài tập, mỗi bài 10%, chuyên cần 15%, xây dựng bài 15%, kiểm tra giữa kỳ 40%) 0.4 2 THM = (Thi vấn đáp + Bài tập lớn) 0.6 Điểm môn học = QTx0.4 + THMx0.6 LẠI HIỀN PHƯƠNG - HỆ QUẢN TRỊ CSDL 5 Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo Bài giảng của giáo viên Bài giảng « Hệ quản trị cơ sở dữ liệu », trường Đại học Hàng Hải Database Management Systems (R. Ramakrishnan & J. Ramakrishnan Gehrke), 3rd, Ed., McGraw Hill, 2003 LẠI HIỀN PHƯƠNG - HỆ QUẢN TRỊ CSDL 6 Yêu cầu Yêu cầu dự lớp đầy đủ, làm và nộp bài tập Tham gia thảo luận, dự kiểm tra và thi Yêu cầu tắt điện thoại trong giờ học LẠI HIỀN PHƯƠNG - HỆ QUẢN TRỊ CSDL 7 Quy định về nộp bài tập Yêu cầu nộp bài tập đúng hạn (hạn nộp được ghi trong đề bài), nộp muộn một ngày trừ một điểm Yêu cầu nộp dưới dạng file .zip, đặt tên là HQTCSDL_Tên sinh viên_Tên lớp_Bài tập_x.zip trong đó x là số thứ tự của bài tập. Trong file .zip chứa tất cả các file liên quan đến bào tập. Chú ý: các bài tập không ghi tên không được cho điểm LẠI HIỀN PHƯƠNG - HỆ QUẢN TRỊ CSDL 8