Bài giảng Hệ thống máy tính

Polling – Để gửi dữ liệu ra một thiết bị I/O (thông qua I/O port), CPU ghi byte dữ liệu vào thanh ghi dữ liệu (data register), sau đó thiết lập một bit (bit 1) của thanh ghi điều khiển (control register) để báo hiệu cho I/O controller. (PIO: programmed I/O) – I/O controller đọc byte dữ liệu từ thiết bị I/O, xóa bit điều khiển (bit 0). CPU tiếp tục gửi byte kế. – I/O controller không gây ra ngắt mỗi khi xong việc. CPU phải dùng cơ chế polling để kiểm tra trạng thái thiết bị I/O – Truyền dữ liệu từng byte một

ppt21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2041 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ thống máy tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan