Bài giảng Hóa giải các phản đối của khách hàng

KH : “Tôi đã có X rồi, không cần loại khác” NV :”Sao anh/chị lại nghĩ vậy?” KH : “Với tôi thứ nào cũng như nhau cả thôi. Khách hàng sẽ mua cái mà tôi mời họ. Nhiều nhãn hiệu chỉ tổ làm tốn thời gian, công sức mà lợi nhuận cũng chẳng hơn gì.” NV :”Vậy, Anh/chị cho là thêm nhãn hiệu mới chỉ làm thêm việc chứ chẳng thêm lợi nhuận, phải không nào ?” KH : “Đúng thế.” NV : “Nếu tôi cam đoan rằng anh/chị sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nếu thêm nhãn hiệu mới thì anh/chị sẽ nhận mua hàng của chúng tôi chứ ?” KH :”Làm gì có chuyện?”

ppt27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2080 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa giải các phản đối của khách hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên