Bài giảng Hóa học và chuyển hoá glucid

1.1. Định nghĩa: Glucid là một chất hữu cơ, có một hoặc nhiều monosaccarid (hoặc dẫn xuất của monosaccarid). Monosaccarid được cấu tạo bỡi các nguyên tố C, H, O, ngoài ra còn có chứa các nguyên tố khác trong các glucid tạp. 1.2. Phân loại: gồm 3 loại. - Monosaccarid (Ose hay đơn đường) là đơn vị cấu tạo của glucid, không bị thủy phân. Ví dụ: Glucose, fructose, galactose, ribose. - Oligosaccarid: phân tử gồm từ 2 đến 10 monosaccarid, nối với nhau bằng liên kết glucosid. Quan trọng nhất là các Disaccarid. Ví dụ: Saccarose, maltose, lactose.

doc12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3511 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa học và chuyển hoá glucid, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên