Bài giảng Hóa sinh gan, mật

Chủ yếu TG/gan. Sự tích tụ quá dài TG-> xơ & suy c.năng gan. * GNM do 2 nguyên nhân: +Acid béo TD h.tương :từ TC mỡ, từ thuỷ phân TG của LP (chylomicron) ở các TC ngoài gan -> AB tự do ở gan. Sự tạo thành LP h.tương ko đáp ứng kịp với tốc độ AB TD vào gan -> TG bị tích tụ -> GNM. Trường hợp này GNM có thể là do: đói ăn & nuôi dưỡng = chế độ nhiều mỡ; gặp:/ĐTĐ ko kiểm soát /NĐ thai nghén. + Do q/t tạo LP h.tương bị cản trở. khi tổng hợp apoprotein bị rối loạn, sự cung cấp LP bị ↓. Các chất -> GNM: CCl4, Chloroform, Phospho, chì, arsenic.(gây ức chế t.hợp protid gan). Nguyên nhân GNM: Thiếu protid, các AB cần thiết, các vitamin. Nghiện rượu cũng làm tích tụ mỡ ở gan.

ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3658 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa sinh gan, mật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên