Bài giảng Hợp chất azoic và diazoic diazoic

Đặc điểm phản ứng Chỉ có ion diazonium của hydrocarbon thơm là tương đối bền vững Vòng benzem giàu điện tử làm bền hóa -N+=N- nhưng phần lớn hợp chất diazoni tạo thành sẽ bị phân hủy ở nhiệt độ trên 10oC.

pdf36 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4507 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hợp chất azoic và diazoic diazoic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên