Bài giảng Khái quát về bảo hiểm

• Người tham gia BH: trực tiếp ký kết HĐBH và nộp phí bảo hiểm • Người được BH: có tài sản, TNDS, tính mạng được BH theo một HĐBH • Người thụ hưởng BH: được nhận tiền bồi thường khi sự kiện BH xảy ra

ppt35 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2154 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Khái quát về bảo hiểm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên