Bài giảng Thủ tục hải quan

* Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu (bản chính); bản kê chi tiết hàng hóa đối với hàng có nhiều chủng loại hoặc hàng đóng gói không đồng nhất (bản chính); * Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật (bản chính); chứng từ khác theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng cụ thể (bản sao); * Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng (bản sao).

ppt60 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2629 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thủ tục hải quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên