Bài giảng Nội dung sửa đổi thuế xuất nhập khẩu

Về hòan thuế, trách nhiệm và thời hạn hòan thuế ( Điều 19 và Điều 20) Để bảo đảm công bằng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế của đối tượng nộp thuế, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ các trường hợp hòan thuế, Luật bổ sung thêm các trường hợp hòan thuế đó là: + Hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập; + Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhưng phải tái xuất; + Hàng hóa nk là máy móc thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất hoặc mục đích khác đã nộp thuế nk;

ppt19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1929 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nội dung sửa đổi thuế xuất nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan