Bài giảng Luật hải quan và một số nội dung cơ bản của luật sửa đổi, bổ sung

Sự cần thiết phải bổ sung sửa đổi Luật cho phù hợp với các thông lệ quốc tế, cũng như đảm bảo công khai, minh bạch hóa đơn giản hóa thủ tục Hải quan, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm và phẩm chất của công chức Hải quan. Sự cần thiết phải bổ sung, sửa đổi một số Điều của Luật Hải quan cho tương thích với các đạo Luật khác như : Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Sở hữu trí tuệ,.và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

ppt14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2190 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luật hải quan và một số nội dung cơ bản của luật sửa đổi, bổ sung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan