Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 9: Chính sách xuất khẩu

Nội dung I. Vai trò của XK đối với quá trình phát triển kinh tế II. Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng XK III. Chính sách và biện pháp hỗ trợ XK

pdf91 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 927 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 9: Chính sách xuất khẩu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương X: CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU Nội dung I. Vai trò của XK đối với quá trình phát triển kinh tế II. Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng XK III. Chính sách và biện pháp hỗ trợ XK Nội dung I. Vai trò của XK đối với quá trình phát triển kinh tế 1. XK tạo nguồn vốn chủ yếu cho NK phục vụ CNH đất nước Nguồn vốn từ nhập khẩu có thể hình thành từ các nguồn như: Xuất khẩu hàng hóa Xuất khẩu dịch vụ Đầu tư nước ngoài Vay nợ, viện trợ Kiều hối 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kim ngạch XK theo phân loại ngoại thương (triệu USD) Nguồn: Tổng cục TK TỔNG SỐ Hàng thô hoặc mới sơ chế Hàng chế biến hoặc đã tinh chế Hàng hoá không thuộc các nhóm trên Vai trò 2. XK đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy SX phát triển - Có 2 cách nhìn nhận về tác động của XK QĐ1: XK chỉ là việc tiêu thụ những sản phẩm thừa do sản xuất vượt quá nhu cầu nội địa. QĐ2: coi thị trường và đặc biệt là thị trường thế giới là hướng quan trọng để tổ chức sản xuất. Quan điểm này có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển thể hiện qua các khía cạnh sau: * XK tạo điều kiện cho các ngành khác có cơ hội phát triển thuận lợi. * XK tạo ra khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ góp phần cho sản xuất phát triển và ổn định. Vai trò 2. XK đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy SX phát triển - Xuất khẩu tạo ra những tiền đề kinh tế - kỹ thuật nhằm cải tạo và nâng cao năng lực sản xuất trong nước. - Thông qua xuất khẩu, hàng hóa của ta sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá cả, chất lượng. - Xuất khẩu còn đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn đổi mới và hoàn thiện công việc quản trị sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất mở rộng thị trường. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011 Kim ngạch XK theo khu vực kinh tế (%) Nguồn: Tổng cục TK Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài(*) Khu vực kinh tế trong nước 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011 Kim ngạch XK phân theo nhóm hàng (triệu USD) Nguồn: Tổng cục TK TỔNG SỐ Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản Hàng CN nhẹ và TTCN Hàng nông sản Hàng lâm sản Hàng thủy sản Vàng phi tiền tệ(**) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011 Kim ngạch XK phân theo nhóm hàng (%) Nguồn: Tổng cục TK Vàng phi tiền tệ Hàng thủy sản Hàng lâm sản Hàng nông sản Hàng CN nhẹ và TTCN Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản Vai trò 3. XK có tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống ND - Sản xuất, chế biến và dịch vụ hàng xuất khẩu đang trực tiếp là nơi thu hút hàng triệu lao động vào làm việc và có thu nhập không thấp. - Xuất khẩu còn tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ trực tiếp đời sống và đáp ứng ngày một phong phú thêm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. - Quan trọng hơn cả là việc xuất khẩu tác động trực tiếp đến sản xuất (phần 2 đã trình bày) làm cho cả quy mô lẫn tốc độ sản xuất tăng lên, các ngành nghề cũ được khôi phục, ngành nghề mới ra đời, sự phân công lao động mới đòi hỏi lao động được sử dụng nhiều hơn, năng suất lao động và đời sống nhân dân được cải thiện. Vai trò 4. XK là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của ta Trong kinh tế, xuất khẩu và các mối quan hệ kinh tế đối ngoại khác cũng có tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau. 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011 Kim ngạch XK theo khối nước chủ yếu (triệu USD) Nguồn: Tổng cục TK TỔNG SỐ ASEAN APEC EU OPEC 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011 Kim ngạch XK theo khối nước chủ yếu (%) Nguồn: Tổng cục TK OPEC EU APEC ASEAN TỔNG SỐ 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011 A x is T it le Kim ngạch XK sang một số thị trường chủ yếu (triệu USD) Nguồn: Tổng cục TK Hàn Quốc Nhật Bản CHND Trung Hoa CHLB Đức Hoa Kỳ II. Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng XK 1. Mục tiêu Mục tiêu của xuất khẩu được đề cập ở đây là mục tiêu nói chung của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân trong 1 thời gian dài. Mục tiêu này có thể không hoàn toàn giống với mục tiêu của 1 doanh nghiệp, hay mục tiêu cụ thể của một thời kì nào đó. Mục tiêu quan trọng chủ yếu nhất của xuất khẩu là để nhập khẩu đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Nhu cầu của nền kinh tế rất đa dạng như: phục vụ cho công nghiệp hóa đất nước, cho tiêu dùng, cho xuất khẩu và tạo thêm công ăn việc làm. II. Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng XK 2. Nhiệm vụ - Phải ra sức khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực của đất nước (đất đai, vốn, nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất) - Nâng cao năng lực sản xuất hàng xuất khẩu để tăng nhanh khối lượng và kim ngạch xuất khẩu. - Tạo ra những mặt hàng, nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới và của khách hàng về số lượng và chất lượng, có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao. II. Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng XK 3. Phương hướng phát triển XK 3.1. Căn cứ xác định phương hướng xuất khẩu a) Căn cứ vào nguồn lực bên trong: b) Căn cứ vào yêu cầu và xu hướng phát triển của thị trường c) Căn cứ vào hiệu quả kinh tế 3.2. Phương hướng xuất khẩu - Tăng nhanh và vững chắc tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. - Chuyển dịch mạnh cơ cấu sản xuất, xuất khẩu đảm bảo cán cân thương mại ở mức hợp lý. - Mở rộng, đa dạng hóa thị trường và phương thức kinh doanh. Hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. - Đa dạng, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng các mặt hàng xuất khẩu. III. Chính sách và biện pháp hỗ trợ XK 1. Các biện pháp cải tạo nguồn hàng và cơ cấu XK 2. Các biện pháp, chính sách tài chính nhằm khuyến khích SX và thúc đẩy XK 3. Các biện pháp về thể chế và xúc tiến XK 1. Các biện pháp để tạo nguồn hàng và cải biến cơ cấu XK 1.1. Xây dựng mặt hàng XK chủ lực 1.2. Gia công XK 1.3. Các biện pháp đầu tư 1.4. Xây dựng các khu kinh tế mở 1.1. Xây dựng các mặt hàng XK chủ lực a) Khái niệm b) Quá trình hình thành và đặc điểm c) Điều kiện để trở thành một mặt hàng xuất khẩu chủ lực d) Ý nghĩa của việc xây dựng mặt hàng XK chủ lực 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011 A x is T it le Một số mặt hàng XK chủ yếu (triệu USD) Nguồn: Tổng cục TK Hàng điện tử, máy tính và linh kiện Sản phẩm từ plastic Dây điện và cáp điện Ba lô, túi, cặp, ví(*) Giày, dép Hàng dệt, may Gỗ và sản phẩm gỗ Hàng thủy sản 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011 A x is T it le Một số mặt hàng XK chủ chốt (ngàn tấn) Nguồn: Tổng cục TK Dầu thô Than đá Hạt tiêu Cà phê Cao su Gạo Hạt điều nhân Lạc nhân Chè Quế a) Khái niệm “Hµng chñ lùc lµ nh÷ng hµng ho¸ cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ë trong n-íc víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n nh÷ng hµng ho¸ kh¸c; cã thÞ tr-êng tiªu thô t-¬ng ®èi æn ®Þnh, chiÕm tû träng cao trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña mét quèc gia”. a) Khái niệm Cơ cấu xuất khẩu một quốc gia được chia thành 3 nhóm hàng: - Hàng chủ lực: loại hàng chiếm vị trí quyết định trong kim ngạch XK do có thị trường ngoài nước và điều kiện SX trong nước thuận lợi - Hàng quan trọng: hàng không chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch XK, nhưng đối với từng thị trường, từng địa phương lại có vị trí quan trọng - Hàng thứ yếu: gồm nhiều loại, kim ngạch của chúng thường nhỏ b) Quá trình hình thành và đặc điểm Hàng XK chủ lực hình thành qua quá trình thâm nhập vào thị trường nước ngoài qua những cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thế giới. c) Điều kiện để trở thành một mặt hàng XK chủ lực Cã thÞ tr-êng tiªu thô t-¬ng ®èi æn ®Þnh vµ lu«n c¹nh tranh ®-îc trªn thÞ tr-êng ®ã; Cã nguån lùc ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt víi chi phÝ thÊp ®Ó thu ®-îc lîi trong bu«n b¸n. Cã khèi l-îng kim ng¹ch lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ®Êt n-íc. Vị trí của mặt hàng XK chủ lực không phải là vĩnh viễn d) Ý nghĩa Thø nhÊt, viÖc x©y dùng mÆt hµng chñ lùc cã ý nghÜa lín cho viÖc x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ. Thø hai, ph¸t triÓn mÆt hµng XK chñ lùc cho phÐp më réng quy m« s¶n xuÊt trong n-íc Thø ba, gióp t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu, tõ ®ã gãp phÇn t¨ng ng©n s¸ch nhµ n-íc c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. d) Ý nghĩa Thø t-, viÖc x©y dùng c¸c mÆt hµng chñ lùc t¹o ®iÒu kiÖn gi÷ v÷ng, æn ®Þnh thÞ tr-êng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu; Thứ năm, tạo c¬ së vËt chÊt ®Ó më réng c¸c quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ, khoa häc kü thuËt víi n-íc ngoµi. 1.2. Gia công xuất khẩu a) Khái niệm gia công b) Phân loại gia công XK c) Lợi ích của gia công XK d) Hạn chế của gia công XK e) Phương hướng phát triển gia công a) Khái niệm gia công Khái niệm chung: Từ điển kinh tế (Cộng hòa dân chủ Đức) Gia c«ng lµ sù c¶i tiÕn ®Æc biÖt c¸c thuéc tÝnh riªng cu¶ c¸c ®èi t-îng lao ®éng(vËt liÖu) ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch s¸ng t¹o vµ cã ý thøc nh»m t¹o ®-îc mét gi¸ trÞ sö dông míi nµo ®ã” Trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i, kh¸i niÖm gia c«ng mang néi hµm hÑp h¬n. Theo LuËt Th-¬ng m¹i ViÖt Nam 2005: Gia c«ng trong th-¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng th-¬ng m¹i, theo ®ã bªn nhËn gia c«ng sö dông mét phÇn hoÆc toµn bé nguyªn liÖu, vËt liÖu cña bªn ®Æt gia c«ng ®Ó thùc hiÖn mét hoÆc nhiÒu c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo yªu cÇu cña bªn ®Æt gia c«ng ®Ó h-ëng thï lao. a) Khái niệm gia công A Đặt gia công B Nhận gia công (1(1) Nguyên vật liệu, mẫu mã, máy móc (2) Thành phẩm (3) Thanh toán Gia công xuất khẩu Khi ho¹t ®éng gia c«ng v-ît ra khái ph¹m vi biªn giíi quèc gia th× gäi lµ gia c«ng xuÊt khÈu. Tãm l¹i, gia c«ng xuÊt khÈu lµ ®-a c¸c yÕu tè s¶n xuÊt( chñ yÕu lµ nguyªn liÖu) tõ n-íc ngoµi vÒ ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸, nh-ng kh«ng ph¶i ®Ó tiªu dïng trong n-íc mµ ®Ó s¶n xuÊt thu ngo¹i tÖ chªnh lÖch do tiÒn c«ng ®em l¹i. b)Phân loại gia công (1) Căn cứ theo quyền sở hữu nguyên vật liệu: - Gia công chủ động - Gia công thụ động (2) Căn cứ vào các lĩnh vực kinh tế (cơ cấu kinh tế) (3) Căn cứ vào lĩnh vực chuyển giao nguyên vật liệu của bên đặt hàng gia công b) Phân loại gia công (1) Căn cứ theo quyền sở hữu nguyên vật liệu - Gia công chủ động: bªn A trao nguyªn vËt liÖu nh-ng kh«ng trao quyÒn së h÷u nguyªn vËt liÖu ®ã cho bªn B • Bên A: • Bên B: - Gia công thụ động: bªn A trao nguyªn vËt liÖu cho bªn B nh-ng còng chuyÓn giao lu«n quyÒn së h÷u nguyªn vËt liÖu ®ã. • Bên A: • Bên B: b) Phân loại gia công (2) Căn cứ vào các lĩnh vực kinh tế (cơ cấu kinh tế) Gia c«ng s¶n phÈm c«ng nghiÖp xuÊt khÈu (bao gåm c¶ tiÓu thñ c«ng nghiÖp). C¸c mÆt hµng gia c«ng c«ng nghiÖp tiªu biÓu nh-: gia c«ng phÇn mÒm, dÖt may, da giµy Gia c«ng s¶n phÈm n«ng nghiÖp xuÊt khÈu (gåm trång trät vµ ch¨n nu«i) b) Phân loại gia công XK (3).C¨n cø vµo lÜnh vùc chuyÓn giao nguyªn vËt liÖu cña bªn ®Æt hµng gia c«ng Bªn ®Æt hµng giao c¶ nguyªn vËt liÖu - cã chuyªn gia h-íng dÉn Bªn ®Æt hµng chØ giao nguyªn vËt liÖu Bªn ®Æt hµng giao mét phÇn nguyªn vËt liÖu c) Lợi ích của gia công XK Đối với bên nhận gia công (bên B) - gi¶i quyÕt c«ngăn viÖc lµ cho nh©n d©n, gãp phÇn tăng thu nhËp quèc d©n vµ ®Æc biÖt tăng nguån thu ngo¹i tÖ - thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt néi ®Þa - T¹o ®iÒu kiÖn th©m nhËp thÞ tr-êng c¸c n-íc tr¸nh những biÖn ph¸p h¹n chÕ nhËp khÈu do c¸c n-íc ®Ò ra - kh¾c phôc khã khăn do thiÕu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ trong ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, tranh thñ vèn lµ c) Lợi ích của gia công XK Đối với bên đặt gia công (bên A) - nh©n c«ng gi¸ rÎ - bªn ®Æt gia c«ng cßn cã thÓ tËn dông ®-îc c¬ së vËt chÊt cña bªn nhËn gia c«ng nh- ®Êt ®ai, nhµ x-ëng, ®µo t¹o nh©n c«ng tõ ®ã cã thÓ n©ng cao tÝnh chuyªn m«n hãa vµ ®a d¹ng kinh doanh cña m×nh - bªn A cßn cã thÓ tËn dông ®-îc nh÷ng -u ®·i tõ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cña n-íc nhËn gia c«ng. Ch¼ng h¹n, theo Ph¸p luËt VN vÒ ho¹t ®éng gia c«ng, cô thÓ lµ NghÞ ®Þnh 12/2006/N§-CP ngµy 23/01/2006, nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t- t¹m nhËp theo ®Þnh møc ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng ®-îc miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ s¶n phÈm gia c«ng ®-îc miÔn thuÕ xuÊt khÈu. - Bªn ®Æt gia c«ng cã thÓ tËn dông ®-îc nguån nguyªn liÖu t¹i chç d) Hạn chế của gia công XK Đối với bên B: - Thường bị phụ thuộc nhiều vào bên A - Hiệu quả kinh tế không cao Đối với bên A: - Khó khăn trong kiểm soát chất lượng của sản phẩm do không trực tiếp sx sản phẩm e) Phương hướng phát triển gia công Về mặt hàng gia công: mặt hàng tiêu dùng truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nhẹ, lắp ráp phù hợp với khả năng trong nước. Đồng thời nhận gia công những mặt hàng CN cao, tăng hàm lượng hiện đại hóa, khắc phục hiện tượng làm thuê Về lựa chọn khách hàng: nhu cầu gia công lớn, tính chất lâu dài, ổn định Chú ý giải quyết một số khó khăn trong nước: đầu tư thiết bị máy móc hiện đại cho cơ sở gia công, khắc phục thói làm ăn tùy tiện của các cơ sở gia công 1.3. Các biện pháp đầu tư a) Ý nghĩa b) Nguồn vốn đầu tư c) Định hướng chính sách đầu tư d) Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn đầu tư 1.3. Các biện pháp đầu tư a) Ý nghĩa - Tăng năng lực sản xuất hàng xuất khẩu - Nâng cao trình độ quản lý sản xuất và kinh doanh - Góp phần chuyển giao, tiếp nhận công nghệ mới tăng năng lực cạnh tranh cho xuất khẩu - Là cơ sở để mở rộng hợp tác kinh tế đối ngoại - Giải quyết một số vấn đề xã hội tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh XK 1.3. Các biện pháp đầu tư b) Nguồn vốn đầu tư - Vốn đầu tư trong nước + Vốn từ Ngân sách nhà nước + Vốn từ tư nhân - Vốn đầu tư nước ngoài + Vốn ODA + FDI + Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài 1.3. Các biện pháp đầu tư b) Nguồn vốn đầu tư Đầu tư cho XK cần khai thác từ các nguồn vốn trong nước là chủ yếu, vì đây là nguồn vốn quan trọng hơn cả nó được khởi phát từ sự phát triển kinh tế trong nước. Đặc biệt coi trọng việc thu hút vốn của tư nhân vào đầu tư cho XK 1.3. Các biện pháp đầu tư c) Định hướng chính sách đầu tư - Thực hiện các chính sách ưu tiên: cho vay vốn với lãi suất thấp, giảm hoặc miễn nộp thuế lợi tức một số năm - Ưu tiên đầu tư cho các ngành hàng SX hàng XK, tập trung vào các ngành hàng chủ lực 1.3. Các biện pháp đầu tư - Đầu tư trực tiếp cho hoạt động XK: bến cảng, kho tàng, trung tâm thương mại ở nước ngoài, xúc tiến XK, nguồn nhân lực - Tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn FDI cho XK. - Phát triển hợp lý các khu chế xuất 1.3. Các biện pháp đầu tư d) Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn đầu tư Sự cần thiết và mức độ cần thiết phải đầu tư Quy mô đầu tư Hiệu quả đầu tư Tăng thu ngoại tệ Mức đóng góp cho ngân sách nhà nước 1.4. Xây dựng các khu kinh tế mở (1) Xây dựng các khu bảo thuế (2) Cảng tự do (3) Khu vực mậu dịch tự do (4) Khu công nghiệp (5) Khu chế xuất (6) Đặc khu kinh tế (7) Thành phố mở (8) Tam giác phát triển hoạc Nhị-Tứ phát triển Khu công nghiệp a) Khái niệm b) Nội dung hoạt động c) Các chính sách ưu đãi dành cho khu công nghiệp d) Lợi ích của KCN Khu công nghiệp a) Khái niệm NghÞ ®Þnh sè 36 ngµy 24/4/1997 : khu c«ng nghiÖp lµ "Khu tËp trung c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, kh«ng cã d©n c- sinh sèng, do ChÝnh phñ hoÆc Thñ t-íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp". - Cßn gÇn ®©y nhÊt, theo NghÞ ®Þnh 29/2008/N§- CP th×: “Khu c«ng nghiÖp lµ khu chuyªn s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này. Khu công nghiệp Thùc chÊt, khu c«ng nghiÖp lµ mét khu vùc ®Þa lý s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp víi m«i tr-êng ®Çu t- thuËn lîi, ®-îc h-ëng nhiÒu -u ®·i cña nhµ n-íc, cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vÒ ®Çu t­, tµi chÝnh nh»m h-íng tíi ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c ®Þa ph-¬ng vµ cña quèc gia. Khu công nghiệp c) Các chính sách ưu đãi Theo NghÞ ®Þnh 29/2008 thi Khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Khu công nghiệp d) Lợi ích của Khu công nghiệp Đối với nước chủ nhà - Huy ®éng vµ thu hót ®-îc nguån vèn lín vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn tõ trong vµ ngoµi n-íc - Gãp phÇn to lín vµo t¨ng tr-ëng xuÊt khÈu, t¨ng tr-ëng GDP vµ t¨ng thu ngo¹i tÖ - Gi¶i quyÕt mét phÇn viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng - Cuèi cïng, c¸c KCN gãp phÇn lµm cho nÒn KT chñ nhµ nhanh chãng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ quèc tÕ. Đối với chủ đầu tư - Chñ ®Çu t- cã thÓ tranh thñ tËn dông nh÷ng -u ®·i vÒ thuÕ cña n-íc chñ nhµ, thñ tôc hµnh chÝnh th«ng tho¸ng h¬n c¸c ­u ®·i riªng cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng nh­ ®Êt ®ai, lao ®éng, thñ tôc - Chñ ®Çu t­ cã thÓ h­ëng lîi tõ nguån lao ®éng gi¸ rẻ - TËn dông nguån nguyªn liÖu t¹i chç: nguån cung phong phó, mua ®-îc víi gi¸ rÎ h¬n, tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, qu¶n lý - ChiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng tiªu thô khu vùc còng nh- c¸c n-íc l©n cËn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng thÞ tr-êng míi næi vµ ®«ng d©n nh- c¸c thÞ tr-êng B¾c ¸, §«ng Nam ¸ Khu công nghiệp Tuy nhiªn, ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp trong thêi gian qua còng béc lé mét sè bÊt cËp nh- : vÊn ®Ò vi ph¹m c¸c nguyªn t¾c vÒ sö dông ®Êt trong quy ho¹ch KCN, vÊn ®Ò m«i tr-êng, tÖ n¹n x· héi, quyÒn lîi ng-êi lao ®éng bÞ vi ph¹m... 2. Các biện pháp, chính sách tài chính 2.1. Tín dụng XK 2.2. Trợ cấp XK 2.3. Chính sách tỷ giá hối đoái 2.4. Thuế xuất khẩu và các ưu đãi về thuế 2.1. Tín dụng XK 1. Nhà nước cấp tín dụng XK 2. Nhà nước bảo lãnh tín dụng XK 3. Bảo hiểm tín dụng 4. Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng 2.1. Tín dụng XK 1. Nhà nước cấp tín dụng XK • NN cấp tín dụng cho nước ngoài a) Khái niệm: NN trùc tiÕp cho n-íc ngoµi vay tiÒn víi l·i suÊt -u ®·i ®Ó sö dông sè tiÒn ®ã mua hµng cña n-íc cho vay. Nguån vèn cho vay th-êng lÊy tõ ng©n s¸ch NN. ViÖc cho vay nµy th-êng kÌm theo c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cã lîi cho n-íc cho vay. 2.1. Tín dụng XK 1. Nhà nước cấp tín dụng XK • NN cấp tín dụng cho nước ngoài b) Tác dụng - Gióp cho DN ®Èy m¹nh ®-îc XK v× cã s½n thÞ tr-êng - Gióp c¸c n-íc cho vay gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng d- thõa hµng hãa ë trong n-íc. - CÊp tÝn dông cho n-íc ngoµi cã thÓ ®i kÌm víi nh÷ng rµng buéc vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞcã lîi cho n-íc cÊp tÝn dông 2.1. Tín dụng XK 1. Nhà nước cấp tín dụng XK • NN cấp tín dụng cho DN XK trong nước - Hình thức cấp tín dụng: + Cấp tín dụng trước giao hàn + Cấp tín dụng sau giao hàng 2.1. Tín dụng XK 1. Nhà nước cấp tín dụng XK • NN cấp tín dụng cho DN XK trong nước - Hình thức cấp tín dụng: + Cấp tín dụng trước giao hàng: nhằm đảm bảo cho các khoản chi phí: nguyên vật liệu,