Đề thi hết môn Bảo hiểm trong kinh doanh

1- BH gồm 3 loại chủ yếu: a- BH tài sản, BH trách nhiệm, BH con người b- BH nhân thọ, BH phi nhân thọ, BH con người c- BH tài sản, BH xây dựng và lắp đặt, BH con người d- BH tài sản, BH con người, BH hàng hải

doc8 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2008 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi hết môn Bảo hiểm trong kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thi hết môn: Bảo hiểm trong kinh doanh - CN 13A Ngày: 2004 - Thời gian làm bài: 15 phút (không kể thời gian phát đề) - Đề số 1 Họ và tên:……………………………………………………Lớp…….............Số báo danh………….. Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng (mỗi câu hỏi chỉ có một câu trả lời) 1- BH gồm 3 loại chủ yếu: a- BH tài sản, BH trách nhiệm, BH con người b- BH nhân thọ, BH phi nhân thọ, BH con người c- BH tài sản, BH xây dựng và lắp đặt, BH con người d- BH tài sản, BH con người, BH hàng hải 2- Hạn mức trách nhiệm của người bảo hiểm có thể lấy từ: a. Luật định b. Thoả thuận của hai bên c. Công ước vận tải d. Cả ba nguồn trên 3- Một lô hàng chuyên chở bằng đường biển được bảo hiểm với số tiền 10.000USD. Đến cảng đích, do không có cầu làm hàng, tàu phải đậu ngoài biển. Trong thời gian chờ đợi, tàu bị hoả hoạn và hàng bị tổn thất 100%. Vậy chủ hàng sẽ được bồi thường bao nhiêu? a. 10.000USD b. 11.000USD c. 11.000USD + chi phí chữa cháy d. Không bồi thường vì chậm trễ là rủi ro loại trừ 4- Hoạt động bảo hiểm hàng hải tại Việt nam chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi: a. Luật kinh doanh bảo hiểm b. Luật hàng hải c. ICC1982 d. Không câu nào đúng 5- Giá trị bảo hiểm hàng hoá chuyên chở bằng đường biển có thể gồm hoặc không gồm: a. C b. I c. F d. a 6- Khi vận đơn có điều khoản hai tàu đâm va nhau cùng có lỗi, nếu có đâm va với tàu khác, chủ hàng có thể sẽ được bồi thường bởi: a. Người bảo hiểm, chủ tàu chuyên chở hàng của mình, chủ tàu khác b. Người bảo hiểm, chủ tàu khác và hội P&I c. Người bảo hiểm, chủ tàu chuyên chở hàng của mình và hội P&I d. Không câu nào đúng 7- Khi mua hàng theo điều kiện FOB Incoterms 2000, người nhập khẩu phải mua theo điều kiện: a. A – ICC 1982 b. B – ICC 1982 c. C – ICC 1982 d. Không bắt buộc 8- Khi mua bảo hiểm đâm va với mức 4/4 trách nhiệm đâm va tại hội bảo hiểm P&I, người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm thân tàu và hội P&I bồi thường đến: a. 4/4 trách nhiệm đâm va b. 7/4 trách nhiệm đâm va c. 3/4 trách nhiệm đâm va d. Tuỳ từng trường hợp 9- WA là một trong số các điều kiện bảo hiểm thuộc: a. ICC 1963 b. ICC 1982 c. ITC1995 d. Không câu nào đúng cả 10- Điều kiện C, ICC 1982 bảo hiểm những rủi ro sau: a- nước cuốn khỏi tàu b- nước biển, sông, hồ tràn vào hầm hàng c- phần trách nhiệm mà người được BH phải chịu theo điều khoản 2 tàu đâm va nhau cùng có lỗi d- động đất, núi lửa phun, sét đánh 11- TLO là điều kiện bảo hiểm thuộc: a- QTC 1965 b- QTC 1995 c- ITC 1995 d- QTNĐ 1998 12- Rủi ro "phương tiện vận tải đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh" được đề cập trong: a- bảo hiểm xây dựng b- bảo hiểm thân tàu c- bảo hiểm thân máy bay d- bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển 13- Trong hành trình hàng không, do máy bay bị sự cố, hành khách kịp thoát ra ngoài trước khi máy bay bị nổ, theo bạn người được bảo hiểm được khiếu nại đòi bồi thường tổn thất đối với: a. Hàng hoá, hành lý và tư trang b. Hàng hoá và hành lý c. Hành lý và tư trang d. Không câu nào đúng 14- Bảo hiểm là cách thức con người: a. Ngăn ngừa r ủi ro c. Loại trừ rủi ro b. Tránh rủi ro d. Đối phó với rủi ro 15- Các Hội P&I bảo hiểm những trường hợp sau đây: a- đắm b- cháy c- trách nhiệm đâm va d- cả a, b và c 16- Điều kiện B trong bảo hiểm thân máy bay không bồi thường tổn thất trong trường hợp: a- tổn thất toàn bộ ước tính b- tổn thất toàn bộ thực tế c- máy bay chở hàng vượt quá trọng lượng cất cánh tối đa d- cả a, b và đều sai 17- Đơn bảo hiểm hàng hóa: a- là chứng từ sở hữu hàng hoá b- là chứng từ có thể ký hậu được c- a, b đều đúng d- a, b đều sai 18- Người bảo hiểm là: a- người có giấy phép kinh doanh b- người bán rủi ro c- người cam kết bồi thường khi có tổn thất xảy ra d- cả 3 trường hợp trên 19- Bảo hiểm lắp đặt kết thúc tại một trong các thời điểm sau: a- máy móc đã lắp đặt xong và bàn giao b- sau thời gian chạy thử c- cả a, b đều đúng d- cả a, b đều sai 20- Tỷ lệ phí bảo hiểm hỏa hoạn: a- tính theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm b- tính theo tỷ lệ phần nghìn trên số tiền bảo hiểm c- tuỳ thoả thuận d- a và b đều sai Thi hết môn: Bảo hiểm trong kinh doanh - CN 13A Ngày: 2004 - Thời gian làm bài: 15 phút (không kể thời gian phát đề) - Đề số 2 Họ và tên:……………………………………………………Lớp…….............Số báo danh………….. Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng (mỗi câu hỏi chỉ có một câu trả lời) 1- Người được bảo hiểm có thể thu được một khoản tiền bồi thường lớn hơn giá trị bảo hiểm của đối tượng bảo hiểm khi: a. Bảo hiểm trùng b. Tái bảo hiểm c. Mua bảo hiểm với A>V d. Không câu nào đúng 2- Giá trị bảo hiểm (V) là khái niệm áp dụng cho loại hình: a. Bảo hiểm tài sản b. Bảo nhiểm nhân thọ c. Bảo hiểm TNDS d. Cả ba loại hình trên 3- Tái bảo hiểm có tác dụng: a- đảm bảo khả năng tài chính cho người được bảo hiểm b- mở rộng khả năng hoạt động của các công ty XNK c- đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho người bảo hiểm d- a, b và c đều đúng 4- Trong bảo hiểm hàng hải, để được bồi thường, người được bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm vào thời điểm: a. Ký kết hợp đồng bảo hiểm b. Xảy ra tổn thất c. a và b d. Không câu nào đúng 5- Chức năng chính của bảo hiểm là: a. Thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp b. Giúp giải quyết các vấn đề xã hội c. Kinh doanh và xuất khẩu vô hình d. Bồi thường tổn thất 6- Khi người được bảo hiểm vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối, hợp đồng bảo hiểm có thể vẫn có hiệu lực nếu người được bảo hiểm: a. Vô tình không kê khai b. Giấu thông tin c. Cố ý kê khai sai d. Không câu nào đúng 7- Hành trình từ Việt Nam đến Mỹ mất 2,5 tháng chuyển tải tại Suez. Từ Việt Nam đến Humburg mất 1 tháng và sau khi chuyển tải tại đây, không nhận được tin tức gì về tàu. Thời gian tàu được tuyên bố mất tích theo luật của Anh là bao nhiêu tháng: a. 4,5 tháng b. 7,5 tháng c. 2 tháng d. 6 tháng 8- Theo ICC82, tổn thất chung chỉ được bồi thường khi mua điều kiện bảo hiểm: a. A b. B c. C d. Cả ba điều kiện trên 9- Trong rủi ro hai tầu đâm va nhau cùng có lỗi, chủ hàng đã mua bảo hiểm được người bảo hiểm bồi thường các khoản tiền sau: a. Khoản tiền tàu có lỗi chưa bồi thường hết b. Khoản tiền tàu có lỗi chưa bồi thường c. Khoản tiền phải trả cho chủ tàu chuyên chở d. Tất cả các khoản trên 10- Tổn thất riêng trong BH hàng hải là tổn thất: a- mà tính chất của nó là hy sinh b- của chủ hàng mà người chuyên chở phải chịu c- mà nguyên nhân là do thiên tai, tai nạn bất ngờ d- không câu nào đúng 11- Người ban hành ICC 1982 về BH hàng hoá: a- Phòng thương mại quốc tế (ICC) b- IATA c- BIMCO d- Hội những người BH London (ILU) 12- Điều kiện B, QTC 1990 bảo hiểm những rủi ro sau: a- xi măng rời bị nước mưa b- dưa hấu bị hỏng do để lâu c- nước cuốn một kiện hàng xuống biển d- hàng bị cướp biển 13- Tổn thất chung được điều chỉnh bởi Quy tắc: a- Hague 1924 b- York-Antwerp c- York hoặc Antwerp d- Hague-Visby 1968 14- Rủi ro "hàng hóa bảo hiểm bị mất tích" được bảo hiểm trong: a- C- QTC 1989 b- WA- ICC 1960 c- A- ICC 1982 d- không câu nào đúng 15- Bảo hiểm hàng hoá XNK là loại hình bảo hiểm a. Xã hội b Kinh tế c. Hàng hải d. Nhân thọ 16- Điều kiện FPA về bảo hiểm thân tàu không bảo hiểm: a- chi phí tố tụng, đề phòng hạn chế tổn thất b- tổn thất bộ phận được giới hạn ở đâm va vào tàu khác khi cứu nạn c- tổn thất bộ phận không được giới hạn ở đâm va vào tàu khác khi cứu nạn d- cả a, b và c 17- Tổn thất riêng có thể là: a- tổn thất bộ phận b- tổn thất toàn bộ c- a hoặc b d- a, b đều sai 18- Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá chuyên chở bằng đường hàng không sẽ hết hạn hiệu lực cho dù hàng đã vào kho hay chưa sau… ngày kể từ ngày hàng được dỡ ra khỏi máy bay a. 60 ngày b. 45 ngày c. 30 ngày d. 15 ngày 19- Từ bỏ hàng được thực hiện bởi……… để được hưởng bồi thường 100% số tiền bảo hiểm: a- người nhận tái bảo hiểm b- người nhượng tái bảo hiểm c- người được bảo hiểm d- không câu nào đúng 20- Chi phí dọn dẹp hiện trường trong bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt được bảo hiểm trong điều kiện: a- AR b- A c- B d- không câu nào đúng Thi hết môn: Bảo hiểm trong kinh doanh - CN 13A Ngày: 2004 - Thời gian làm bài: 15 phút (không kể thời gian phát đề) - Đề số 3 Họ và tên:……………………………………………………Lớp…….............Số báo danh………….. 1- Loại bảo hiểm nào là bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm của Việt nam? a. Bảo hiểm cháy nổ b. Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới c. Bảo hiểm TNDS của người vận chuyển hàng không đối với hành khách d. Tất cả các loại hình bảo hiểm trên 2- Bảo hiểm là: a- sự di chuyển rủi ro giữa các công ty BH b- sự di chuyển rủi ro cho tất cả mọi người c- sự phân chia rủi ro, chia nhỏ tổn thất d- cả 3 trường hợp trên 3- Rủi ro là: a- một sự cố bảo hiểm có thể lường trước được b- sự mất mát hư hại đối tượng bảo hiểm thuộc một hợp đồng bảo hiểm c- những đe doạ nguy hiểm mà con người không lường trước được d- a, b và c đều đúng 4- Lô hàng có giá trị 100.000USD, được bảo hiểm với số tiền 50.000USD. Hàng bị tổn thất 1000USD trong quá trình chuyên chở do rủi ro được bảo hiểm gây ra. Số tiền bồi thường sẽ là: a. 1000USD b. 50.000USD c. 25.000USD d. 500USD 5- Phí bảo hiểm là: a- một tỷ lệ phần trăm nhất định của giá trị bảo hiểm b- giá cả của dịch vụ bảo hiểm c- một tỷ lệ phần trăm nhất định của số tiền bảo hiểm d- a, b, c đều sai 6- Theo các quy tắc quốc tế về tổn thất chung, tổn thất chung bao gồm: a- hy sinh tổn thất chung, chi phí tổn thất chung, chi phí lánh nạn b- chi phí ra vào cảng lánh nạn, chi phí sửa chữa tàu, chi phí đại tu tàu c- hy sinh tổn thất chung và chi phí tổn thất chung d- chi phí lưu kho bãi hàng hoá tại cảng lánh nạn, chi phí hậu quả hành động tổn thất chung 7- Thời hạn khiếu nại người bảo hiểm hàng hoá theo QTC1990 là: a. 1 năm b. 2 năm c. 1 năm có thể thoả thuận kéo dài d. 2 năm có thể thoả thuận kéo dài 8- Nước mưa là rủi ro được bảo hiểm trong điều kiện bảo hiểm: a. A – ICC 1982 b. B – ICC 1982 c. C – ICC 1982 d. Tất cả các điều kiện bảo hiểm trên 9- Rủi ro "Hai tàu đâm va nhau cùng có lỗi": a- thiệt hại của tàu nào tàu đó phải tự chịu b- các tàu bồi thường cho nhau theo mức độ lỗi mình vi phạm c- hàng tổn thất đòi người chuyên chở d- a và c đều đúng 10- Loại trừ bảo hiểm trong bảo hiểm thân máy bay bao gồm: a- chi phí bất thường do máy bay phải hạ cánh do tai nạn nhỏ hơn 10% giá trị thân máy bay b- tổn thất lớn hơn trách nhiệm ghi trên vé 11- Rủi ro "móc cẩu" được bảo hiểm trong: a- điều kiện bảo hiểm A, ICC 1982 b- điều kiện bảo hiểm B, ICC 1982 c- điều kiện bảo hiểm C, ICC 1982 d- không câu nào đúng 12- Thời hạn khiếu nại trong bảo hiểm hỏa hoạn là………. kể từ ngày phát sinh quyền khiếu nại nếu không có thoả thuận gì đặc biệt: a- 1 năm b- 2 năm c- cả a, b đều đúng d- tùy thỏa thuận 13- Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển bảo hiểm cho rủi ro: a. Phương tiện đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh b. Rò rỉ thông thường của hàng hoá c. Nội tỳ của hàng hoá d. Chậm trễ của hành trình 14- Hình thức bồi thường của bảo hiểm hàng hải là; a. Sửa chữa tài sản bị thiệt hại b. Thay thế tài sản bị thiệt hại c. Trả tiền bồi thường d. Cả ba hình thức trên 15- Thuỷ triều là ngoại lực bên ngoài giúp tàu thoát cạn, vì vậy rủi ro mắc cạn do thuỷ triều được bảo hiểm trong điều kiện bảo hiểm: a. A – ICC 1982 b. B – ICC 1982 c. C – ICC 1982 d. Không điều kiện nào cả. 16- Trường hợp nào được coi là tổn thất chung: a- chủ tàu ném hàng xuống biển vì hàng hoá sắp hỏng hết b- chủ tàu ném hàng vì chủ hàng không chịu trả cước ở cảng đi c- chủ hàng yêu cầu ném hàng đi vì ở nơi đến vừa có lệnh cấm nhập mặt hàng đó d- chủ tàu ném hàng đi để tàu chạy nhanh hơn thoát khỏi cơn bão 17- Hoàn lại phí bảo hiểm do tàu dừng hoạt động (tàu "nằm xó") được thực hiện: a- khi tàu dừng hoạt động 60 ngày liên tục b- khi tàu dừng hoạt động 10 ngày liên tục c- khi tàu dừng hoạt động 90 ngày liên tục d- khi tàu dừng hoạt động 30 ngày liên tục 18- Phí bảo hiểm cơ bản là: a- mức phí tối đa cho một công trình b- mức phí tối thiểu đối với công trình đó c- cả a, b đều sai d- a, b đều đúng 19- Trong hành trình chuyên chở, hàng A tự bốc cháy làm cháy lây sang lô hàng B, trách nhiệm của người bảo hiểm hàng hoá đối với hai lô hàng này là: a. Bồi thường cho cả hai b. Bồi thường cho lô hàng A c. Bồi thường cho lô hàng B d. Không bồi thường cho lô hàng nào cả. 20- Điều kiện A, QTC 1990 bảo hiểm những rủi ro sau: a- chiến tranh, đình công, bạo động, nổi loạn b- tàu mất tích c- buôn lậu c- ẩn tỳ Thi hết môn: Bảo hiểm trong kinh doanh - CN 13A Thời gian làm bài: 25 phút (không kể thời gian phát đề) - Đề số 1 Ngày: 2004 Một công ty Việt Nam nhập khẩu xi măng, FOB Busan, Incoterms 2000. Dọc đường tàu gặp bão, thuyền trưởng quyết định ném hàng xuống biển để tàu chạy thoát khỏi bão. Thuyền trưởng tuyên bố bổ tổn thất chung. Biết rằng: - giá trị tàu là 2 triệu USD, - có 100.000 bao xi măng (50 kg/bao), giá theo hợp đồng là 200 USD/MT, - cước phí là 18 USD/MT FIO, chưa thuộc chủ tàu, chi phí xếp hàng = chi dỡ hàng = chi phí san cào xếp đặt hàng = 1 USD/MT - 10.000 bao bị ném xuống biển, - máy tàu bị hỏng do làm việc quá công suất phải sửa chữa: 90.000 USD. Hãy xác định bản phân bổ tổn thất chung của lý toán sư trong chuyến đi biển trên. Chủ hàng Việt Nam được công ty bảo hiểm bồi thường bao nhiêu nếu mua bảo hiểm theo B, QTC 1990 ? Chủ tàu được bồi thường bao nhiêu nếu có mua bảo hiểm thân tàu? Thi hết môn: Bảo hiểm trong kinh doanh - CN 13a Thời gian làm bài: 25 phút (không kể thời gian phát đề) - Đề số 2 Ngày: 2004 Công ty A Việt Nam nhập khẩu sữa bột, FOB Le Havre, Incoterms 2000. Dọc đường tàu gặp mưa bão, thuyền trưởng quyết định ném hàng xuống biển để tàu chạy thoát khỏi bão. Thuyền trưởng tuyên bố tổn thất chung. Biết rằng: - giá trị tàu là 3 triệu USD, - có 100.000 thùng sữa (50 kg/thùng), giá theo hợp đồng là 300 USD/MT, - cước phí là 29 USD/MT FI, thanh toán tại cảng đến, chi phí xếp hàng = chi phí dỡ hàng = chi phí san cào sắt đặt hàng hóa = 1 USD/MT - 20.000 thùng bị ném xuống biển, - máy tàu bị hỏng do làm việc quá công suất phải sửa chữa: 160.000 USD. Hãy phân bổ tổn thất chung trong chuyến đi biển trên. Chủ hàng A Việt Nam được công ty bảo hiểm bồi thường bao nhiêu, nếu hàng được mua bảo hiểm theo điều kiện C, ICC 1982? Chủ tàu được bồi thường bao nhiêu nếu có mua bảo hiểm thân tàu?
Tài liệu liên quan