Bài giảng Những nội dung sửa đổi cơ bản của luật thuế xuất nhập khẩu

+ Thuế chống trợ cấp đối với hàng hóa được trợ cấp nk vào Việt Nam theo quy định của pháp luật về chống trợ cấp hàng hóa nk vào Việt Nam; + Thuế chống phân biệt đối xử đối với hàng hóa nk vào Việt Nam có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước hoặc vùng, lãnh thổ mà ở đó có sự phân biệt đối xử về thuế nk hoặc có biện pháp phân biệt đối xử khác theo quy định của pháp luật về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế.”

ppt14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1841 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Những nội dung sửa đổi cơ bản của luật thuế xuất nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan