Bài giảng Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết về thủ tục hải quan

Quy định tỷ lệ kiểm tra cứng như Luật hiện hành vừa không giảm thiểu được kiểm tra thực tế hàng hoá trong quá trình thông quan, vừa không bảo đảm được tính linh hoạt trong kiểm tra, đồng thời không phù hợp với luật pháp quốc tế, chuyên gia nước ngoài khuyến nghị phải sửa nội dung này. Điều Luật này được sửa một cách căn bản, thay đổi hẳn phương pháp kiểm tra theo Luật hiện hành, Cụ thể: Khoản 1 và 2: quy định các loại hàng hoá và loại đối tượng được miễn kiểm tra thực tế (hay nói cách khác là quy định các trường hợp đương nhiên thuộc diện miễn kiểm tra)

ppt13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2125 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết về thủ tục hải quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan