Bài giảng Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết của Luật hải quan

Khi đề cập đến vấn đề nghiệp vụ có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của công chức Hải quan, các đại biểu Quốc hội luôn đặt ra vấn đề về tiêu chuẩn đặc thù của công chức Hải quan là gì? Phải có Điều Luật cấm công chức Hải quan không được thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gắn liền với môi trường hoạt động đặc thù này. Dự án Luật đã bổ sung Khoản 3 – Điều 14 về những việc cấm công chức Hải quan không được thực hiện. Trong quy định này vừa thể hiện những yêu cầu chung theo Pháp lệnh công chức, nhưng cũng có những nội dung mang tính riêng cho phù hợp với môi trường họat động đặc thù của công chức Hải quan.

ppt14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1803 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết của Luật hải quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan