Bài giảng Khóa Index, khung nhìn View

Các kiểu của chỉ mục: Một chỉ mục clustered chỉ ra thứ tự lưu trữ dữ liệu trong bảng. Một chỉ mục non-clustered xác định thứ tự lưu trữ dữ liệu logic của bảng.

ppt17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2197 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khóa Index, khung nhìn View, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan