Bài giảng Kiểm tra giám sát hải quan

- Do sự phát triển của TMQT, nảy sinh nhu cầu xây dựng một danh mục HQ chung để đảm bảo: + Hệ thống hóa toàn bộ hàng hóa tham gia trong thương mại quốc tế + Phân loại thống nhất quốc tế toàn bộ hàng hóa trong danh mục của các quốc gia thành viên + Sử dụng danh mục này như “ngôn ngữ HQQT” để thống nhất cách hiểu giữa các nhà XNK, giao nhận, ngân hàng

ppt79 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2370 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kiểm tra giám sát hải quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan