Bài giảng Kinh tế đầu tư (Investment Economics) - Chương 2: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển

(Bản scan) I. Phân loại đầu tư và đặc điểm của đầu tư phát triển 1. Phân loại đầu tư Căn cứ dưới góc độ sở hữu và quản lý - Đầu tư trực tiếp - Đầu tư gián tiếp

pdf24 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế đầu tư (Investment Economics) - Chương 2: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan