Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương VII: Kinh tế vĩ mô và nền kinh tế nhỏ mở

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI TT ngoại hối: đồng tiền của quốc gia này có thể đổi lấy đồng tiền của quốc gia khác. Mức giá mà các đồng tiền chuyển đổi cho nhau-> Tỷ giá hối đoái

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1015 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương VII: Kinh tế vĩ mô và nền kinh tế nhỏ mở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chapter 1. Thị trường ngoại hối 2. Cán cân thanh toán THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 2 TT ngoại hối: đồng tiền của quốc gia này có thể đổi lấy đồng tiền của quốc gia khác. Mức giá mà các đồng tiền chuyển đổi cho nhau -> Tỷ giá hối đoái Các cách viết tỷ giá hối đoái (cách yết giá) Yết giá gián tiếp: 1 đồng ngoại tệ = ? Đồng nội tệ Yết giá trực tiếp: 1 đồng nội tệ = ? Đồng ngoại tệ 3 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 4 Tỷ gía hối đoái  XK, đầu tư nước ngoài, kiều hối, du lịch, vay nợ Cầu ngoại tệ:  NK, đầu tư ra nước ngoài Cung ngoại tệ: E S D Ecb Lượng ngoại tệ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 5 Các chế độ TGHĐ - TGHĐ thả nổi hoàn toàn - TGHĐ cố định - TGHĐ thả nổi không hoàn toàn THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI → E tự do hình thành trên thị trường ngoại hối, do quan hệ cung – cầu ngoại tệ quyết định Cung ngoại tệ < cầu ngoại tệ → E Cung ngoại tệ > cầu ngoại tệ → E 6 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI TGHĐ thả nổi hoàn toàn TGHĐ cố định → Chính phủ đồng ý duy trì khả năng chuyển đổi giữa đồng nội tệ và đồng ngoại tệ ở một mức TGHĐ do NHTW công bố. Cung ngoại tệ < cầu ngoại tệ→ E → NHTW bán ngoại tệ→ dự trữ ngoại tệ  Cung ngoại tệ > cầu ngoại tệ→ E → NHTW mua ngoại tệ → dự trữ ngoại tệ  7 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 8 (BALANCE OF PAYMENT: BOP) Bản ghi chép có hệ thống các khoản giao dịch giữa công dân và chính phủ của một quốc gia với công dân và chính phủ ở các quốc gia khác. - Giao dịch về hàng hóa và dịch vụ tài khoản vãng lai ( CA) - Giao dịch về vốn tài khoản vốn (KA) CÁN CÂN THANH TOÁN 9 Tài khoản vãng lai (CA: Current Account) →hạng mục dùng để ghi chép các luồng thu nhập đi vào và đi ra của một quốc gia. Luồng thu nhập này sinh ra do các hoạt động : xuất nhập khẩu, chuyển nhượng ròng, thu nhập ròng từ nước ngoài.  CA = X -M +NIA +NTR CÁN CÂN THANH TOÁN 10 Tài khoản vốn (KA: Capital Account)  Ghi chép các luồng vốn đi vào và đi ra của một quốc gia. KA = f (r-r*) r: lãi suất trong nước r* : lãi suất nước ngoài  r> r*: vốn đi vào  r< r*: vốn đi ra CÁN CÂN THANH TOÁN (+) (-) Tài khoản vãng lai(CA): -Hàng hóa dịch vụ -Thu nhập từ yếu tố (FP) -Chuyển giao 11 Xuất khẩu Nhập khẩu FP nhận FP trả TR nhận TR chi Vốn đi vào Vốn đi ra Tài khoản vốn (KA): - FDI - FPI - Vay, tài trợ Các khoản sai và sót (EO): BOP= CA + KA + EO=0 CÁN CÂN THANH TOÁN