Bài giảng 5 Độ co giãn của cung, cầu

Độ co giãn của cầu theo giá ? Độ co giãn chéo của cầu ? Độ co giãn của cầu theo thu nhập ? Độ co giãn của cung (theo giá) ? Gánh nặng của thuế, lợi ích của trợ cấp

pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 964 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng 5 Độ co giãn của cung, cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỘ CO GIÃN CỦA CUNG, CẦU Bài giảng 5 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 2 CÁC NỘI DUNG CHÍNH  Độ co giãn của cầu theo giá  Độ co giãn chéo của cầu  Độ co giãn của cầu theo thu nhập  Độï co giãn của cung (theo giá)  Gánh nặng của thuế, lợi ích của trợ cấp 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 3 Độ co giãn của cầu  Khái niệm: Độ co giãn của cầu theo biến số x là % thay đổi của lượng cầu khi biến số x thay đổi 1%.  Công thức tính: E x = %DQD/ %Dx 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 4 Độ co giãn của cầu theo giá  Khái niệm: Là phần trăm thay đổi trong lượng cầu của một hàng hóa hoặc dịch vụ khi giá của nó thay đổi 1%.  Công thức tính: P)Q)/(%(% EP DD Q P * P Q P/P Q/Q EP D D  D D  15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 5 Độ co giãn của cầu theo giá  Nhận xét 1) Do mối quan hệ giữa P và Q là nghịch biến nên E P < 0. 2) E P không có đơn vị tính. 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 6 Độ co giãn của cầu theo giá  Các trường hợp co giãn của cầu theo giá  Nếu E P <- 1 hay /E p / >1: phần trăm thay đổi của lượng cầu lớn hơn phần trăm thay đổi của giá. Cầu co giãn nhiều, khách hàng phản ứng mạnh.  Nếu E P >- 1 hay /E p / <1: phần trăm thay đổi của lượng cầu nhỏ hơn phần trăm thay đổi của giá. Cầu co giãn ít, khách hàng phản ứng yếu.  Nếu E P =- 1 hay /E p / =1: phần trăm thay đổi của lượng cầu bằng với phần trăm thay đổi của giá. Cầu co giãn một đơn vị 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 7 Độ co giãn của cầu theo giá Q P Ep < -1 E p = -1 E p = 0  - EP Khi di chuyển xuống dưới đường cầu, độ co giãn càng giảm. 4 8 2 4 E p > -1 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 8 Độ co giãn của cầu theo giá DP *  EP Q P Cầu co giãn hoàn toàn Q 0 EP  Q P Cầu hoàn toàn không co giãn 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 9 Độ co giãn của cầu theo giá  Những nhân tố chính ảnh hưởng đến độ co giãn của cầu theo giá  Tính chất của hàng hoá.  Tính thay thế của hàng hoá.  Mức chi tiêu của mặt hàng trong tổng mức chi tiêu  Tính thời gian 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 10 Độ co giãn của cầu theo giá  Mối quan hệ giữa doanh thu (chi tiêu) và giá bán phụ thuộc vào E p  E P <-1: TR nghịch biến với P (đồng biến với Q)  E P >-1: TR đồng biến với P (nghịch biến với Q)  Tại mức giá và lượng bán có E P = -1 TR thế nào? 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 11 Độ co giãn chéo của cầu  Độ co giãn chéo giữa hai mặt hàng X và Y là phần trăm thay đổi của lượng cầu mặt hàng X khi giá mặt hàng Y thay đổi 1%. X Y Y X YY XX XY Q P * P Q /PP /QQ E D D  D D  )P)/(%Q(% E YXXY DD 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 12 Độ co giãn chéo của cầu  E XY = 0 : X và Y là hai mặt hàng không liên quan  E XY < 0 : X và Y là hai mặt hàng bổ sung  E XY > 0 : X và Y là hai mặt hàng thay thế Quan hệ giữa hai doanh nghiệp là gì? 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 13 Độ co giãn của cầu theo thu nhập  Độ co giãn của cầu theo thu nhập là phần trăm thay đổi của lượng cầu khi thu nhập thay đổi 1%. Q I * Q /I Q/Q E I II D D  D D  )Q)/(%(% EI IDD 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 14 Độ co giãn của cầu theo thu nhập  E I < 0: hàng cấp thấp  E I > 0: hàng thông thường  E I <1: hàng thiết yếu  E I >1: hàng cao cấp 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 15 Độ co giãn của cung  Độ co giãn của cung (theo giá) là phần trăm thay đổi của lượng cung khi giá thay đổi 1%.  Độ co giãn của cung có dấu dương do giá và lượng cung quan hệ đồng biến P)Q)/(%(% ES DD Q P * P Q P/P Q/Q ES D D  D D  15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 16 Độ co giãn của cung  E S >1: cung co giãn nhiều  E S <1: cung co giãn ít  E S =1: cung co giãn một đơn vị  E S = 0: cung hoàn toàn không co giãn  E S = ∞ : cung co giãn hoàn toàn 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 17 D S Tác động của thuế gián thu Q P P 0 Q 0 Q 1 P D 1 t * Sản lượng giảm * Giá cầu (giá người mua phải trả) tăng * Giá cung (giá người bán nhận được sau khi đã nộp thuế) giảm P S 1 S 1 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 18 Ai chịu thuế nhiều hơn tuỳ thuộc vào độ co giãn của cung và cầu Q Q P P S D S D Q 0 P 0 P 0 Q 0 Q 1 P D 1 P S 1 t Q 1 t Cầu co giãn ít hơn cung, người tiêu dùng chịu thuế nhiều hơn P D 1 P S 1 Cung co giãn ít hơn cầu, nhà sản xuất chịu thuế nhiều hơn 15. 10. 2015 Đặng Văn Thanh 19 s Trợ cấp Giống như thuế, lợi ích của trợ cấp được phân chia cho cả người mua và người bán, tùy thuộc vào độ co giãn của cung và cầu. * Sản lượng tăng * Giá cầu (giá người mua phải trả) giảm * Giá cung (giá người bán nhận được sau khi đã nhận trợ cấp) tăng S D Q P P 0 Q 0 S 1 Q 1 P D 1 P S 1
Tài liệu liên quan