Chuyên đề Chính sách tài khóa - Chính sách tiền tệ và mô hình IS - LM

Mục tiêu Giới thiệu hai công cụ quan trọng của kinh tế vĩ mô để điều tiết nền kinh tế trong cơ chế thị trường. Đó là: ·    Chính sách tài khoá ·    Chính sách tiền tệ ¨ Phân tích 2 chính sách này trên mô hình IS - LM

ppt22 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 2487 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Chính sách tài khóa - Chính sách tiền tệ và mô hình IS - LM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên