Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Mô hình cân bằng chung tổng quát

Điều kiện cân bằng chung: thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ, và thị trường yếu tố cùng cân bằng. Mô tả hệ thống (mô hình cổ điển): IS: C(Y-T) + I(r) + G (1) LM: M/P = L(Y, r) (2) Hàm SX: Y = F(N, K) (3) TT.LĐ: Φ(N) = ψ(N) (4) Cầu LĐ: Φ(N) = W/P (5) Các biến nội sinh: Y, r, P, N, W. Đối với mô hình Keynesian: P và/hoặc W không đổi => 4 phương trình trong hệ thống.

ppt12 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 910 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Mô hình cân bằng chung tổng quát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5: Mô hình cân bằng chung tổng quátĐiều kiện cân bằng chung: thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ, và thị trường yếu tố cùng cân bằng.Mô tả hệ thống (mô hình cổ điển): IS: C(Y-T) + I(r) + G (1) LM: M/P = L(Y, r) (2) Hàm SX: Y = F(N, K) (3) TT.LĐ: Φ(N) = ψ(N) (4) Cầu LĐ: Φ(N) = W/P (5)Các biến nội sinh: Y, r, P, N, W.Đối với mô hình Keynesian: P và/hoặc W không đổi => 4 phương trình trong hệ thống.Trở về Chương 1Phương pháp xác định cân bằng chungXác lập tình trạng cân bằng:Từ pt (4): ước lượng N*Với N* từ pt (4), thế vào pt (5) để tìm (W/P)*Với N* từ pt (4), thế vào pt (3) để tìm Y* (với K không đổi)Với Y* tìm được, thế vào pt (1) để tìm r*Với r* và Y* tìm được, thế vào pt (2) để tìm P*Với (W/P)* và P*, thế vào pt (5) để tìm W*.Sự trung tính của tiền tệSự trung tính của tiền tệ hàm ý rằng thay đổi trong cung tiền (MS) sẽ không làm thay đổi các đại lượng thực (C, I, Y, r, N, và (W/P)) nhưng sẽ làm thay đổi các đại lượng danh nghĩa (P và W) theo cùng tỷ lệ. Giả sử tăng MS:Từ pt (4): vì pt (4) không chứa M, do đó M tăng => dN=0Với dN=0 từ pt (4), thế vào pt (5) ta có d(W/P)=0Với dN=0 từ pt (4), thế vào pt (3) ta có dY=0Với dY=0, thế vào pt (1) ta có dr=0Với dr=0, dY=0, và dM>0, thế vào pt (2) ta có dP>0 và P phải tăng với cùng tỷ lệ với dMVới d(W/P)=0 và dP>0, để cho d(W/P)=0 thì dW>0 và W phải tăng với cùng tỷ lệ với dP.KẾT QUẢ: (i) dY = dr = dN = dC = dI = d(W/P) = 0 (ii) dP, dW tăng cùng tỷ lệ với dM. Do đó, tăng (hay giảm) lượng cung tiền sẽ không làm thay đổi các đại lượng kinh tế thực. Mô hình này thể hiện quan điểm của trường phái cổ điển và định lượng tiền tệ.Sự trung tính của tiền tệTheo quan điểm của hai trường phái kinh tế này: chính sách tiền tệ không làm thay đổi các đại lượng kinh tế thực nhưng làm thay đổi các đại lượng danh nghĩa.từ pt (2) ta có: M = P.L(Y, r)Lấy vi phân pt trên ta có:dM = P(LYdY + Lrdr) + L(Y, r)dP Vì dY = dr = 0 (từ chứng minh trên) và L(Y, r) = M/P, do đó:dM = (M/P)dP hay dM/M = dP/P. Điều được chứng minh.(Đó là, M và P (và cả W) sẽ thay đổi cùng một tỷ lệ). Các mô hình KeynesianÔn tập lại: đối với mô hình Keynesian: P và/hoặc W không đổi => 4 phương trình trong hệ thống.Các trường hợp:Mô hình 1: (Mô hình cầu lao động hiệu quả): Mô hình Keynesian với thị trường lao động cân bằng (Walrasian labor market) -W linh hoạt, và thị trường hàng hóa không cân bằng (Non- Walrasian good market) – P cố định.Mô hình 2: Mô hình Keynesian với thị trường lao động không cân bằng (Non-Walrasian/imperfect labor market) -W linh hoạt, và thị trường hàng hóa không cân bằng (Non- Walrasian good market) – P cố định.Mô hình 3: Mô hình New Keynesian với thị trường lao động không cân bằng (Non-Walrasian/imperfect labor market) -W cố định, và thị trường hàng hóa cân bằng (Walrasian good market) – P linh hoạt và cạnh tranh hoàn hảo (perfectly competitive good market). (Mô hình tiền lương thực tế).Mô hình 4: Mô hình New Keynesian với thị trường lao động cân bằng (Walrasian/Perfect labor market) với W cố định, và thị trường hàng hóa không cân bằng (Non-Walrasian/Imperfect good market) với P linh hoạt (Worker-misperception model)Mô hình Keynesian 1 (Mô hình cầu hiệu quả)Mô hình 1: Mô hình Keynesian với thị trường lao động cân bằng (Walrasian labor market) -W linh hoạt, và thị trường hàng hóa không cân bằng (Non- Walrasian good market) – P cố định.Giả định: - W linh hoạt (không thất nghiệp) - Thị trường lao động cân bằng (Walrasian labor market) - P cố định (do cung lao động (labor supply) chứ không phải do cầu lao động (labor demand), đó là, công ty cung hàng hóa ở mức đáp ứng nhu cầu ở mức giá P không vượt quá P = MC và mức sản lượng ≤ YMAX ) - Hàm SX Y = f(N), F’> 0, F’’ MC và mức sản lượng Y ≤ YMAX ) - Hàm SX Y = f(L), F’> 0, F’’ 0, F’’ 0, F’’< 0 - Thị trường hàng hóa là ICM (Không cạnh tranh hoàn hảo)Kết luận: Giá là hàm bổ sung (markup function) đối với chi phí biên: P = μ(N) {W/F’(N)} với W/F’(N) = MC và μ là mức giá bổ sung (markup)Thất nghiệp là sự khác biệt giữa cung lao động và nhân dụng (N) ở mức tiền lương thực tế hiện hành ω(W/P).Nhân dụng (N) (và do đó sản lượng Y) được xác định ở điểm giao nhau giữa đường AS và AD (không có thất nghiệp).Tiền lương thực tế thay đổi (tăng, giảm, hay không đổi), và do đó hình dáng của đường AS tùy thuộc vào hình dáng của đường μ(N).Trở về Chương 1