Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Lạm phát và thất nghiệp

I. Thất nghiệp – Thất nghiệp và nguyên nhân của thất nghiệp. – Phân loại thất nghiệp – Yếu tố ảnh hưởng tới thất nghiệp tự nhiên – Giải pháp hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp II. Lạm phát – Lạm phát và quy mô của lạm phát – Tác hại của lạm phát – Nguyên nhân của lạm phát – Biện pháp kiềm chế sự gia tăng của lạm phát III. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp – Đường cong Phillips ban đầu – Đường cong Phillips mở rộng – Đường Phillips trong dài hạn

ppt41 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 3671 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Lạm phát và thất nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên