Bài tập Tổng cầu, chính sách tài khóa và ngoại thương kem bài giải

Bài tập 1 C = 15 + 0.9YD I = 80 G = 200 Tr = 10 Tx = 0.1Y X = 120 M = 24 + 0.06Y a) Tính hàm thuếròng? b) Tìm điểm cân bằng sản lượng (CBSL) bằng phương pháp: Y = C + I + G + X - M c) Tìmđiểm CBSL bằng phương pháp: S + T + M = I + G + X d) Vẽhìnhminhhọa b) và c) e) Tính mứcthặng dưhay thâm hụtcủa ngân sách f) Cán cân thương mạithếnào?

pdf4 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 13758 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Tổng cầu, chính sách tài khóa và ngoại thương kem bài giải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Bài tập 1 C = 15 + 0.9YD I = 80 G = 200 Tr = 10 Tx = 0.1Y X = 120 M = 24 + 0.06Y ếa) Tính hàm thu ròng? b) Tìm điểm cân bằng sản lượng (CBSL) bằng phương pháp: Y = C + I + G + X - M Bài tập 1 c) Tìm điểm CBSL bằng phương pháp: S + T + M = I + G + X d) Vẽ hình minh họa b) và c) e) Tính mức thặng dư hay thâm hụt của ngân sách f) Cán cân thương mại thế nào? Bài tâp 2 Cho biết sản lượng cân bằng (SLCB) Y1 = 2000. Tại mức sản lượng đó: C = 1450 I = 200 X = 150 M = 100 ) Tính G?a 2Bài tâp 2 b) Cho ∆I = - 50, ∆G = + 110. Nếu Cm = 0,9, Tm = 0,2, Mm (MPM) = 0,12. Tìm SLCB mới. c) Nếu Yp = 2300, thì cần phải tăng G thêm bao nhiêu để nền kinh tế đạt được mức sản lượng tiềm năng. Bài tập 3 C = 50 + 0,9 YD I = 150 G = 190 T = 200 + 0,1 Y X = 70 M = 40 + 0,11 Y Yp = 850 Un = 4,06 % Tí h điể â bằ ả l ?a) n m c n ng s n ượng b) Nếu sản lượng thực tế bằng sản lượng cân bằng thì thất nghiệp thực tế tính theo định luật Okun là bao nhiêu? Bài tập 3 c) ∆G = + 24,5; gồm có:  Xây dựng đường sá: 14,5  Trợ cấp người nghèo: 10 Chính sách này tác động đến sản lượng và mức nhân dụng lao động như thế nào? Cho biết MPC (Cm) của người nghèo là 0,95 3Bài tập 4 C = 100 + 0,75 YD I = 90 T = 40 + 0,2 Y X = 150 Yp = 1000 M = 50 + 0,1 Y a) Sản lượng cân bằng ở mức bao nhiêu thì ngân sách cân bằng? Cân bằng trong trường hợp này có tốt không? Bài tập 4 b) Ngân sách cân bằng ở mức bao nhiêu? c) Mức chi mua hàng hóa và dịch vụ thực tế là G = 200.  Tìm điểm cân bằng sản lượng?  Chính sách tài khóa như vậy có tốt không? Bài tập 5 Trong một nền kinh tế đóng: C = 10 + 0.75 YD I = 40 G = 30 a) Xác định sản lượng cân bằng trong điều kiện ngân sách cân bằng b) Chính phủ tăng chi ngân sách mua hàng hóa và dịch vụ thêm 16. Hãy xác định sản lượng cân bằng mới trong điều kiện ngân sách cân bằng. 4Bài tập 6 Trong một nền kinh tế đóng: C = 100 + 0.8 YD I = 100 G = 40 T = 20 a) Tìm sản lượng cân bằng (SLCB)? b) Số hâ ủ đầ t là b hiê ? Nế ∆In n c a u ư ao n u u = +20 thì SLCB mới là bao nhiêu? c) Số nhân của chi tiêu chính phủ là bao nhiêu? Nếu ∆G = 20 thì SLCB mới là bao nhiêu? Bài tập 7 C = 40 + 0,8 YD I = 740 G = 3500 T = - 200 + 0,5 Y Dân số họat động: 25,506 triệu Mức nhân dụng: L = 150 Y + 0,4 Y2 a) Xác định sản lượng cân bằng (SLCB)? b) Xác định mức nhân dụng tại mức SLCB. Số người thất nghiệp bây giờ là bao nhiêu?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaitap Mac4 TongCau, ChinhSachTK vaNgoaiThuong [Compatibility Mode].pdf
  • pdfBaiGiai Mac4 TongCau ChinhSachTaiKhoa va NgoaiThuong [Compatibility Mode].pdf