Bài tập Tổng cầu, tổng cung, giá cả và sự điều chỉnh với những cú sốc có kèm bài giải

Bài tập 1 Tại sao trong chu kỳkinh doanh đầu tưcó biến động lớn hơn so với tiêu dùng? Thành phần nào trong tiêu dùng có biến động lớn nhất: hàng hóa lâu bền, hàng mau hỏng, dịch vụ? Tại sao?

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 5422 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Tổng cầu, tổng cung, giá cả và sự điều chỉnh với những cú sốc có kèm bài giải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Bài tập 1 Tại sao trong chu kỳ kinh doanh đầu tư có biến động lớn hơn so với tiêu dùng? Thành phần nào trong tiêu dù ó biế độ lớ hất hà 1.0 ng c n ng n n : ng hóa lâu bền, hàng mau hỏng, dịch vụ? Tại sao? Bài tập 2 Giả sử rằng nền kinh tế đang suy thóai do tổng cầu giảm. a) Sử dụng mô hình tổng cung tổng ầ ề ế 1.1 c u, mô tả trạng thái của n n kinh t b) Điều gì xảy ra với tỷ lệ thất nghiệp? Bài tập 2 Giả sử rằng nền kinh tế đang suy thóai do tổng cầu giảm. c) “Mức độ sử dụng công suất” là một ế 1.2 thước đo cho bi t tư bản hiện có được sử dụng với cường độ thế nào. Trong suy thóai, mức độ sử dụng năng lực cao hay thấp hơn so v mức trung bình dài hạn? Giải thích. 2Bài tập 3 Những biến động sau đây làm tăng, giảm, hay không có tác động nào đến tổng cung dài hạn: a) Việt Nam vừa đưa được nhiều lao 1.3 động ra làm việc ở nước ngòai. b) Quốc hội vừa phê chuẩn tăng tiền lương tối thiểu lên 1.500.000 đồng một tháng Bài tập 3 Những biến động sau đây làm tăng, giảm, hay không có tác động nào đến tổng cung dài hạn: 1.4 c) Công nghệ mới cho phép tăng đáng kể tốc độ truy cập internet. d) Một trận bão phá hủy nhiều nhà máy dọc bờ biển phía đông. Bài tập 4 P P1 E4 SAS So sánh tỷ lệ thất nghiệp (TLTN) Tại E3 và E4 với TLTN tại E1 . P2 E2 E AS 26.5 AD Output Y3 Trên cơ sở tiền lương cứng nhắc của AS ngắn hạn, hãy so sánh tiền lương thực tế ở E3 và E4 với E1 E3 1 Y* Y2 AD2 AD3 P3 3Bài tập 5  Giả sử rằng NHTW tăng cung tiền, nhưng do công chúng đã dự tính hành động này, họ đồng thời tăng kỳ 1.6 vọng về mức giá lên. Điều gì sẽ xảy ra đối với sản lượng và mức giá trong ngắn hạn? Hãy so sánh kết quả này với trường hợp công chúng không thay đổi kỳ vọng về mức giá. Bài tập 6 Hãy giải thích xem mỗi sự kiện sau đây làm dịch chuyển AS ngắn hạn, AD, cả hai, hay không đường nào. Đối với những sự kiện làm dịch chuyển 1.7 một đường, hãy sử dụng đồ thị để minh họa cho tác động đến nền kinh tế. a) Các hộ gia đình quyết định sẽ tiết kiệm một tỷ lệ lớn hơn trong thu nhập Bài tập 6 b) Các vườn cam ở Nam bộ vừa trải qua một đợt hạn hán kéo dài c) Việt Nam vừa ký được hợp đồng 1.8 xuất khẩu lao động ra nước ngòai 4Bài tập 7 Đối với mỗi sự kiện sau, hãy giải thích các tác động ngắn hạn và dài hạn lên sản lượng và mức giá, giả sử rằng các nhà họach định chính sách 1.9 không có hành động nào cả. a) Thị trường chứng khóan sụt giảm mạnh, làm giảm của cải của người tiêu dùng b) Chính phủ tăng chi tiêu quốc phòng. Bài tập 7 Đối với mỗi sự kiện sau, hãy giải thích các tác động ngắn hạn và dài hạn lên sản lượng và mức giá, giả sử rằng các nhà họach định chính sách không có 1.10 hành động nào cả. c) Một tiến bộ công nghệ làm tăng năng suất d) Một đợt suy thóai ở nước ngòai làm người nước ngòai mua ít hàng hóa của Việt Nam hơn Bài tập 8 Theo bạn yếu tố nào sau đây sẽ tác động đến phía cầu/ phía cung của nền kinh tế. Trong mỗi trường hợp, hãy chỉ ra cầu/ cung tăng/ giảm: 1.11 a) Có nhiều phụ nữ lập gia đình đi làm hơn b) Giá một nguyên liệu thô quan trọng nhập khẩu tăng. c) Tăng niềm tin của giới kinh doanh 5Bài tập 8 d) Tăng tự định trong tiền lương danh nghĩa e) Giảm cung tiền danh nghĩa 1.12 f) Có sự phân phối lại thu nhập từ người giàu sang người nghèo g) Nhu cầu giải trí tăng Bài tập 9 Xét một nền kinh tế mà mọi nguồn lực đều được sử dụng đầy đủ. Điều nào sau đây làm cho mức giá chung tăng: 1.13 a) Tăng cầu đối với hàng xuất khẩu trong nước b) Tăng chi tiêu chính phủ c) Tăng tiêu dùng cá nhân d) Giảm năng suất lao động Bài tập 10 Nền kinh tế đang cân bằng ở mức giá P1= 100 và sản lượng Y1 = Yp = 3000. Nếu muốn giữ cho giá không đổi bằng các tác động vào tổng cầu thì 1.14 chính phủ sẽ đối phó thế nào khi: a) Cầu đầu tư của doanh nghiệp tăng b) Một hiệp định hòa bình buộc chi phí cho quốc phòng phải giảm xuống c) Chi phí sản xuất tăng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaiTap Mac7 TongCung va SuDieuChinh voi NhungCuSoc [Compatibility Mode].pdf
  • pdfBaiGiai Mac7 TongCung va SuDieuChinh voi NhungCuSoc [Compatibility Mode].pdf