Bài tập Lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ có kèm bài giải

Bài tập 2 Điềugì sẽxảyrađốivớilượng cung tiềnnếu: a) NHTW tăng tỷlệdựtrữbắtbuộc b) NHTW mua vào mộtlượng chứng khoán của chính phủtrịgiá 100 tỷ đồng vàđồng thờihạthấptỷlệdự trữbắtbuộc c) Dân chúng thích giữtiềnmặt nhiều hơntrước

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 3240 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ có kèm bài giải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Bài tập 1 Bạn có bảng cân đối tài sản của một ngân hàng như sau: Có Nợ Dự trữ $500 $3500 Ký gửi 1.0 Cho vay $3000 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10 phần trăm 1) Ngân hàng phải dự trữ bao nhiêu nếu số tiền ký gửi là $3500? Bài tập 1 2) Dự trữ dư là bao nhiêu? 3) Ngân hàng có thể cho vay thêm bao nhiêu? 4) Giả sử một khách hàng đến rút $200 1.1 tiền mặt. Hãy biểu diễn bảng cân đối tài sản mới của ngân hàng, nếu ngân hàng trả tiền mặt cho khách bằng cách giảm dự trữ. Như vậy ngân hàng còn dự trữ dư hay không? Ngân hàng có đáp ứng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hay không? Nếu không, ngân hàng phải làm gì? Bài tập 2 Điều gì sẽ xảy ra đối với lượng cung tiền nếu: a) NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc 1.2 b) NHTW mua vào một lượng chứng khoán của chính phủ trị giá 100 tỷ đồng và đồng thời hạ thấp tỷ lệ dự trữ bắt buộc c) Dân chúng thích giữ tiền mặt nhiều hơn trước 2Bài tập 2 d) NHTW bán 100 tỷ đồng chứng khóan của CP và các NHTM tăng tiền vay của NHTW thêm 60 tỷ 1.3 e) NHTM vay thêm 100 tỷ từ NHTW và đồng thời hạ thấp tỷ lệ dự trữ tùy ý f) NHTW hạ thấp tỷ lệ dự trữ bắt buộc đồng thời NHTM trả lại tiền vay của NHTW bớt 100 tỷ. Bài tập 3 Điều gì xảy ra cho cơ sở tiền (tiền mạnh) nếu: a) NHTW mua 1 tỷ đồng chứng khóan 1.4 của chính phủ từ một NHTM b) NHTW mua 1 tỷ đồng chứng khóan của chính phủ từ dân chúng c) NHTW bán giúp chính phủ 1 tỷ đồng chứng khóan Bài tập 3 a) NHTW bán 3 tỷ đồng chứng khóan của chính phủ cho các NHTM b) NHTW bán 3 tỷ đồng chứng khóan 1.5 của chính phủ cho các giới phi ngân hàng 3Bài tập 4 Nếu:  tỷ lệ dự trữ tùy ý của các NHTM là 5%  tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 15% 1.6  dân chúng muốn giữ 20% lượng tiền mặt so với tiền gửi ngân hàng.  Tổng lượng tiền mạnh trong nền kinh tế là 100 ngàn tỷ. a) Tính lượng cung tiền Bài tập 4 b) NHTW mua vào một lượng chứng khóan (CK) là 10 ngàn tỷ, trong khi dân chúng muốn giữ đến 60% tiền mặt so với tiền gửi NH Mức cung tiền 1.7 . mới là bao nhiêu? c) Từ mức cung tiền ở câu b), nếu NHTW tăng lãi suất chiết khấu, làm cho các NHTM trả bớt 5 ngàn tỷ đồng tiền vay của NHTW, hỏi mức cung tiền sẽ thay đổi so với câu b) bao nhiêu? Bài tập 5  Tỷ lệ dự trữ tùy ý (dty) 5%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc (dbb) là 15%, tỷ lệ nắm giữ tiền mặt của khu vực ngòai ngân hàng là 20% cơ sở tiền là 140 tỷ 1.8 , .  Các hàm:  C = 300 + 0,9YD I= 155- 15r  T= 50 + 0,2Y G= 405  M= 60 + 0,12Y X=90  DM = 480-20r Yp =2100 4Bài tập 5 Đơn vị tính của r là %, các đại lượng khác là tỷ đồng a) Tìm hàm cung tiền 1.9 b) Tìm điểm cân bằng sản lượng c) Cho biết tình trạng ngân sách CP d) Nếu ∆G=+45, NHTW giảm dbb còn 13,181818%. Hỏi chính sách này tác động đến SLCB thế nào? Bài tập 5 e) Muốn SLCB bằng Yp bằng cách mua bán chứng khóan của CP, NHTW phải hành động ra sao? 1.10 Bài tập 6 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua 10 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trên thị trường mở. Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10% thì ứ tă tiề lớ 1.11 m c ng cung n n nhất có thể tạo ra trong nền kinh tế là bao nhiêu? Mức tăng cung tiền nhỏ nhất có thể tạo ra là bao nhiêu? 5Bài tập 7 Giả sử dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi NH là 10%, các NH không có dự trữ thừa và tiền mặt không rò rỉ ngòai hệ thố NH 1.12 ng . a) Nếu NHTW bán cho các NH 1 tỷ đồng chứng khóan CP thì điều này ảnh hưởng như thế nào đến dự trữ và cung tiền? Bài tập 7 b) Giả sử NHTW giảm dự trữ bắt buộc xuống còn 5%, nhưng các NH lại quyết định giữ thêm 5% tổng tiền ửi d ới d d t ữ thừ T i 1.13 g ư ạng ự r a. ạ sao các NH lại làm thế? Số nhân tiền và lượng cung tiền thay đổi như thế nào khi xảy ra những họat động trên?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaiTap Mac6 LaiSuat va CoChe LanTruyenTienTe [Compatibility Mode]_1.pdf
  • pdfBaiGiai Mac6 LaiSuat va CoChe LanTruyenTienTe [Compatibility Mode].pdf