Bài giảng Kinh tế vĩ mô - TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

Nội dung của chương • I. Một số vấn đề cơ bản của kinh tế học • II. Các khái niệm cơ bản của KTH Vĩ Mô • III. Sự cân bằng tổng cung – tổng cầu và mục tiêu của kinh tế vĩ mô.

pdf167 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 3863 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên