Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Tổng cầu và chính sách tài khóa

-Tổng cầu và sản lượng cân bằng Mô hình đơn giản Kinh tế đóng có sự tham gia của chính phủ Trong kinh tế mở -Chính sách tài khoá Trong lý thuyết Trong thực tế Chính sách tài khoá và thâm hụt ngân sách Chính sách tài khoá và tháo lui đầu tư -Thị trường hàng hoá cân bằng và đường IS

ppt44 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 5846 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Tổng cầu và chính sách tài khóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên