Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm - Bài 11: Lập kế hoạch dự án

Lập kế hoạch dự án a. Khái niệm -Kế hoạch làbản dự kiến công việc(cái gì), người làm(ai), thời gian làm(khi nào, bao lâu), phương tiện dùng (cái gi, bao nhiêu), sản phẩm ra(cái gì), tiêu chí cần có (chất lượng) - Làcông việc lặp lại suốt quá trình dự án - Có nhiều kế hoạch cần lập để quản lý dự án - Làcông cụ chính để quản lý

pdf45 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1997 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm - Bài 11: Lập kế hoạch dự án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan