Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Tổ chức dữ liệu trong chương trình - Trần Quang

- Là nơi lưu trữ dữ liệu của chương trình, nói khác nó là 1 vùng nhớ được đặt tên - Do có tên, nên khi cần đọc/ghi với vùng nhớ này, người lập trình chỉ cần dùng tên thay cho một địa chỉ của nó. Cuu duong than cong com Biến cần được khai báo trước khi dùng (đọc/ghi) - Chương trình tự động cấp phát vùng nhờ khi gặp một khai báo biến

pdf52 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Tổ chức dữ liệu trong chương trình - Trần Quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan