Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Ôn tập Function, Array, Struct - Trịnh Tấn Đạt

Array: 2D-Array • Cú pháp khai báo mảng hai chiều < kiểu dữ liệu> tên mảng[const m][const n]; • Ví dụ sau đây khai báo một mảng hai chiều a tên là a gồm 20 dòng, 50 cột, các phần tử là các số nguyên. int c[20][50]; Mỗi phần tử của mảng được truy xuất thông qua tên mảng[chỉ số dòng][chỉ số cột], chẳng hạn để truy xuất phần tử tại dòng thứ i cột thứ 3 của mảng a, ta ghi là a[i]].

pdf56 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Ôn tập Function, Array, Struct - Trịnh Tấn Đạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan