Lưu trữ dữ liệu trên tập tin

Tập tin văn bản: tập tin dùng để ghi các ký tự lên đĩa theo các dòng. Tập tin nhị phân: tập tin dùng để ghi các cấu trúc dạng nhị phân (được mã hoá).

pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1458 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lưu trữ dữ liệu trên tập tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Minh Thành Thanhnm.itc@itc.edu.vn Lưu trữ dữ liệu trên tập tin Giới Thiệu  Tập tin văn bản: tập tin dùng để ghi các ký tự lên đĩa theo các dòng.  Tập tin nhị phân: tập tin dùng để ghi các cấu trúc dạng nhị phân (được mã hoá). 2 Thao tác với tập tin  Bước 1: Mở tập tin để đọc/ ghi.  Bước 2: Các xử lý trên tập tin.  Bước 3: Đóng tập tin. 3 Lớp fstream - • Mở file fstream::open() • Đọc file fstream::Operator >> • Ghi dữ liệu vào file fstream::Operator << • Đóng file fstream::close() 4 Tạo tập tin văn bản void main() { fstream file(“d:\\file_text.txt”, ios::out); file<<“Write to file"; file.close(); } 5 Đọc toàn bộ tập tin văn bản void main() { char str[2000]; fstream file(“d:\\file_text.txt”, ios::in); while(file >> str) cout << str ; file.close(); } 6 Đọc từng dòng tập tin văn bản void main() { char str[2000]; fstream file(“d:\\file_text”, ios::in); while(!file.eof()) { file.getline(str,2000); cout <<str; } file.close(); } 7 Tạo tập tin nhị phân void main() { fstream file(“d:\\file.bin”, ios::out | ios::binary); file.write(“Write to file“, ; file.close(); } 8 Đọc tập tin nhị phân void main() { char str[2000]; fstream file(“d:\\file.bin”, ios::in | ios::binary); while(file.read(str) cout << str ; file.close(); } 9 Bài tập ví dụ 10
Tài liệu liên quan