Bài giảng NET và các lớp cơ bản

Là lớp cơ bản của C# Nếu không nói gì, một lớp bất kỳ coi như được kế thừa từ Object Các phương thức public virtual string ToString()

pdf18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2035 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng NET và các lớp cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan