Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án

(Bản scan) Tại sao phải lập kế hoạch? Đảm bảo đạt được mục tiêu Đảm bảo trình tự công việc Xác định thời gian, chi phí, yêu cầu chất lượng Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực Giúp việc kiểm soát và theo dõi Tăng cường giao tiếp/phối hợp Khuyến khích, động viên Huy động vốn Cung cấp dữ liệu Hầu hết các khó khăn của dự án gặp phải la do thiếu kế hoạch hoặc lập kế hoạch không đúng

pdf27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2220 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên