Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 2: Đối tượng và lớp

Một kiểu dữ liệu là một biểu diễn cụ thể một khái niệm trong thực tế. Ví dụ kiểu int là một biểu diễn cụ thể của khái niệm số nguyên trong toán học. Trong C++, các kiểu dữ liệu nội tại (built-in data types) :int, long, float, double, char. cho phép kiểm tra lúc biên dịch và phát sinh mã chương trình tối ưu. Các kiểu dữ liệu này cung cấp một giao diện tự nhiên độc lập với phần cài đặt.

ppt121 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2028 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 2: Đối tượng và lớp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan