Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu - Vũ Thị Hương Giang

- Mở đầu • Các bài toán thực tế thường phức tạp • Hiểu bài toán đặt ra để giải quyết bài toán, cần làm gì, không cần làm gì. Do đó, phải xác định được: - Các dữ liệu liên quan đến bài toán - Các thao tác cần thiết để giải quyết bài toán • Làm chủ ngôn ngữ lập trình để cài đặt giải pháp thành chương trình máy tính

pdf40 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu - Vũ Thị Hương Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan