Bài giảng môn Lập trình trên Windows: Lập trình cơ sở dữ liệu

Ngôn ngữ lập trình Visual Basic, cho tới thời điểm hiện tại là ngôn ngữ phù hợp nhất cho các ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu. Ta thấy: - Một chương trình quản lý thông thường sẽ đi kèm với một cơ sở dữ liệu chứa đựng các thông tin về lĩnh vực cần quản lý.

doc39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1962 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Lập trình trên Windows: Lập trình cơ sở dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan