Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 5: Phương thức ảo và tính đa hình

Xuất liệu cho đoạn chương trình trên như sau: Nguoi, ho ten: Vien Van Sinh sinh 1982 Nguoi, ho ten: Le Thi Ha Dong sinh 1984 Nguoi, ho ten: Tran Nhan Cong sinh 1984 Nguoi, ho ten: Nguyen Thanh Nhan sinh 1960 Tất cả mọi đối tượng đều được quan điểm như người vì thao tác được thực hiện thông qua con trỏ đến lớp Người.

ppt37 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 5: Phương thức ảo và tính đa hình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên