Bài giảng Lập trình java căn bản

JCreator chỉ là môi trường cho ta xây dựng các ứng dụng Java. Do vậy, ta cần cấu hình cho JCreator bao gồm: Thư mục chứa các lớp của Java, thư mục nguồn, thư mục chứa các file trợ giúp.

ppt16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3468 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình java căn bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN 45 tiết lý thuyết Mục tiêu: Tìm hiểu ngôn ngữ Java. Xây dựng các ứng dụng đơn giản và các applet với Java Nội dung môn học Chương 1- Tổng quan về ngôn ngữ Java Chương 2- Giới thiệu ngôn ngữ Java Chương 3- Đối tượng và lớp Chương 4- Quản lý lỗi và gom rác Chương 5- Lập trình I/O Chương 6- Tạo giao diện người dùng Chương 7- Mô hình biến cố với AWT Chương 8- Lập trình đồ họa với Java Chương 9- Tạo Applet Chương 10- Lập trình đa luồng Chuẩn bị môi trường lập trình Download Java Software: Java 2 Standard Edition. Documentation. Có thể mua đĩa CD Cài đặt môi trường Java Xả nén Chạy Download JDK 1.6 dưới dạng file .zip Unzip và run file install Jcreator 4.0 - Môi trường lập trình Cấu hình JCreator-slide 1 JCreator chỉ là môi trường cho ta xây dựng các ứng dụng Java. Do vậy, ta cần cấu hình cho JCreator bao gồm: Thư mục chứa các lớp của Java, thư mục nguồn, thư mục chứa các file trợ giúp. Cấu hình JCreator-slide 2 Cấu hình JCreator-slide 3 Trong thí dụ này là thư mục d:\Program\Java\jdk16 Tất cả các gói của Java jdk 16 trong thư mục đã được chỉ định sẽ được đưa vào Classes Cấu hình thư mục- slide 4 Thư mục mặc định chứa code và kết qủa biên dịch Thư mục cú pháp Thư mục chứa các mẫu chương trình Thư mục chứa các đoạn code mẫu Kích để đổi thư mục Giới thiệu môi trường JCreatorPro Biên dịch thành công và chạy chương trình Trợ giúp trực tuyến trong JCreator Pro Sau tên đối tượng, ta gõ dấu chấm, các dữ liệu và hành vi public sẽ được JCreator trợ giúp ngay để user có thể chọn Trợ giúp về sử dụng JCreator Trợ giúp về sử dụng ngôn ngữ Java Trợ giúp về sử dụng ngôn ngữ Java Nôi dung tập tin trợ giúp (file.htm) sẽ xuất hiện trong cửa sổ file Trợ giúp nóng về 1 method của đối tượng
Tài liệu liên quan