Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 2: Các kiểu dữ liệu cơ sở

Biến Khai báo •Cú pháp: $ten_bien Quy tắc đặt tên biến • Bắt đầu bằng ký tự theo sau là 1 ký tự hoặc dấu _, tiếp đó là ký tự, ký số hoặc dấu _ • Nên khởi tạo giá trị ban đầu cho biến • Không trùng với tên hàm • Không nên bắt đầu bằng ký số Lưu ý: Tên biến có phân biệt chữ HOA – chữ

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 2: Các kiểu dữ liệu cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan