Đảm bảo chất lượng phần mềm_Tổng quan

Nội dung tài liệu: - Khái niệm về đảm bảo chất lượng - Các hoạt động đảm bảo chất lượng - Rà soát và kiểm thử phần mềm

pdf105 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2599 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đảm bảo chất lượng phần mềm_Tổng quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên