Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 10: Xây dựng Web Service

XML - eXtensible Markup Language •Khi sử dụng tài liệu XML thì phải định dạng đúng và hợp lệ Định dạng đúng: là tuân thủ chính xác củ pháp của ngôn ngữ XML. + Hợp lệ: là tên của các phần tử trong tài liệu phải phù hợp với các quy định nêu ra trong DTD (Document Type Definion) hoặc XSD (XML Schema Definition) của nó.

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 414 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 10: Xây dựng Web Service, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan