Kỹ năng lập trình

Trong một thế giới rộng lớn với nhiều quan hệ phức tạp, cùng với các công cụ, ngôn ngữ và các hệ thống thường xuyên thay đổi và áp lực nặng nề để càng có nhiều thêm mọi thứ, người ta có thể không thấy được những nguyên lý cơ bản đó là đơn giản., rõ ràng, tổng quát-tạo nên nền tảng để xây dwnngj những phần mềm tốt..

pdf388 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2460 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ năng lập trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan