Lập trình mã nguồn mở Bài 7: Banner

 Tạo Banners chứa hình ảnh, đưa Banner ra trang chủ  Tạo Banners chứa video, đưa Banner ra trang chủ

pdf18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1342 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình mã nguồn mở Bài 7: Banner, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ Bài 7: Banner Nguyễn Hữu Thể 2 Nội dung  Tạo Banners chứa hình ảnh, đưa Banner ra trang chủ  Tạo Banners chứa video, đưa Banner ra trang chủ 3 Banner – Tạo mới  Components > Banners 4 Banner – Tạo Category  Components > Banners > Category 5 Banner – Tạo Category  Components > Banners > Category > New 6 Banner – Tạo Category  Components > Banners > Category > New 7 Banner – Tạo Category  Components > Banners > Category > New > Save 8 Banner – Tạo Banner  Components > Banners > Banners > New 9 Banner – Tạo Banner Banner – Tạo Banner  Kết quả Banner – Tạo Module + gắn Banner vào  Extension > Module Manager > New Banner – Tạo Module + gắn Banner vào  Extension > Module Manager > New  Chọn Banners Banner – Tạo Module + gắn Banner vào  Nhập, chọn thông tin Banner – Tạo Module + gắn Banner vào  Kết quả tạo Module Banner – Trang chủ Banner Video  Tương tự như phần trước, copy link chứa code video Banner Video  Nhập các thông tin bên dưới, paste link video > Save Banner Video – Trang chủ
Tài liệu liên quan