Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 6: Ajax 2

Các bước thực hiện • Từ điều khiển trên form, gọi sử dụng phương thức | ajax, với tham số truyền vào là giá trị của điều khiển trên form • Từ phương thức Ajax được gọi, giá trị của tham số được truyền đi tới trang PHP * Nếu là phương thức GET: dùng open("GET", "URL có tham SỐ và giá trị", true) và send(null) * Nếu là phương thức POST: dùng open("POST", "URL không có tham số và giá trị", true) và send(tham số và giá tri)

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 448 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 6: Ajax 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan