Bài giảng Mẫu thiết kế hướng đối tượng và ứng dụng - Chương 3: Nhóm mẫu khởi tạo - Nguyễn Minh Huy

Bài tậptập Mẫu khởi tạotạo 2 Một ứng dụng Web quản lýlý kết nối của người dùng đến server bằng đối tượng Connection. Mỗi khi người dùng cócó yêu cầu đến server, một đối tượng Connection được tạotạo rara trên server đểđể lưulưu thông tin kết nối. OnNewConnection( info ) { cnnList.add( new Connection( info ) ); } Khi sốsố lượng kết nối lớnlớn, cơcơ chế Connection Pool được sửsử dụng: Connection ở trạng thái chờ lâulâu sẽsẽ được chuyển sang rảnh. Khi cócó kết nối mới: Nếu sốsố connection chưa vượt giới hạn tạotạo mới. Ngược lạilại tìmtìm connection rảnh đểđể cấp. Hãy đềđề xuất một thiết kếkế hướng đối tượng cho cơcơ chế Connection Pool (sơsơ đồđồ lớplớp + code minh họa).). OnNewConnection( info ) { } OnConnectionTimedOut( ) { }

pdf3 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mẫu thiết kế hướng đối tượng và ứng dụng - Chương 3: Nhóm mẫu khởi tạo - Nguyễn Minh Huy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhóm mẫu khởi tạo GV. Nguyễn Minh Huy 1Mẫu thiết kế hướng đối tượng & ứng dụng - Nguyễn Minh HuyCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bài tập Mẫu khởi tạo 1 Một ứng dụng đồ họa hỗ trợ vẽ các loại hình cơ bản: đường thẳng, hình chữ nhật, ellipse, ; ở dạng 2-D hoặc 3-D. Để thực hiện thao tác vẽ, người dùng chọn hình cần vẽ, dạng của nó, rồi tiến hành vẽ trên màn hình. Màn hình ứng dụng đồ họa 2-D 3-D Hãy đề xuất một thiết kế hướng đối tượng (sơ đồ lớp + code minh họa) cho thao tác vẽ hình. Hướng mở rộng: thêm hình mới, thêm dạng mới. 2Mẫu thiết kế hướng đối tượng & ứng dụng - Nguyễn Minh HuyCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bài tập Mẫu khởi tạo 2 Một ứng dụng Web quản lý kết nối của người dùng đến server bằng đối tượng Connection. Mỗi khi người dùng có yêu cầu đến server, một đối tượng Connection được tạo ra trên server để lưu thông tin kết nối. OnNewConnection( info ) { cnnList.add( new Connection( info ) ); } Khi số lượng kết nối lớn, cơ chế Connection Pool được sử dụng:  Connection ở trạng thái chờ lâu sẽ được chuyển sang rảnh.  Khi có kết nối mới:  Nếu số connection chưa vượt giới hạn tạo mới.  Ngược lại tìm connection rảnh để cấp. Hãy đề xuất một thiết kế hướng đối tượng cho cơ chế Connection Pool (sơ đồ lớp + code minh họa). OnNewConnection( info ) { } OnConnectionTimedOut( ) { } 3Mẫu thiết kế hướng đối tượng & ứng dụng - Nguyễn Minh HuyCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Tài liệu liên quan