Bài giảng Mẫu thiết kế hướng đối tượng và ứng dụng - Chương 4: Nhóm mẫu cấu trúc - Nguyễn Minh Huy

Bài tậptập Mẫu cấu trúc 1 Cho sẵn lớplớp Line vàvà Rect hỗhỗ trợtrợ vẽvẽ đường thẳng vàvà hình chữ nhật. class Line { private: Point m_p1; Point m_p2; public: Line(Point, Point); void drawLine();(); class Rect { private: Point m_p1; Point m_p2; public: Rect(Point, Point); void drawRect();(); };}; Hãy đềđề xuất một thiết kếkế hướng đối tượng cho việc vẽvẽ đường thẳng vàvà hình chữ nhật từtừ một danh sách hình cho trước. Ràng buộc: -Tái sửsử dụng (không sửa) lớplớp Line vàvà Rect. -MởMở rộng: thêm hình mới.

pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mẫu thiết kế hướng đối tượng và ứng dụng - Chương 4: Nhóm mẫu cấu trúc - Nguyễn Minh Huy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhóm mẫu cấu trúc GV. Nguyễn Minh Huy 1Mẫu thiết kế hướng đối tượng & ứng dụng - Nguyễn Minh HuyCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bài tập Mẫu cấu trúc 1 Cho sẵn lớp Line và Rect hỗ trợ vẽ đường thẳng và hình chữ nhật. class Line { private: Point m_p1; Point m_p2; public: Line(Point, Point); void drawLine(); class Rect { private: Point m_p1; Point m_p2; public: Rect(Point, Point); void drawRect(); }; Hãy đề xuất một thiết kế hướng đối tượng cho việc vẽ đường thẳng và hình chữ nhật từ một danh sách hình cho trước. Ràng buộc: - Tái sử dụng (không sửa) lớp Line và Rect. - Mở rộng: thêm hình mới. 2Phương pháp lập trình hướng đối tượng - GV. Nguyễn Minh Huy }; CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bài tập Mẫu cấu trúc 2 Một ứng dụng hỗ trợ tính điện trở cho các loại mạch điện: - Cuộn dây: có tiết diện S và chiều dài L. R = 0.5 * L / S. - Mạch nối tiếp: có mạch điện con mắc nối tiếp bên trong. R = R1 + R2 + \ + RN. - Mạch song song: có mạch điện con mắc song song bên trong. 1/R = 1/R + 1/R +\+ 1/R . R R1 R2 NR R1 1 2 N Hãy đề xuất một thiết kế hướng đối tượng cho việc tính điện trở mạch điện. Hướng mở rộng: thêm loại mạch điện mới. 3Mẫu thiết kế hướng đối tượng & ứng dụng - Nguyễn Minh Huy R1 NR  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bài tập Mẫu cấu trúc 3 Một quán giải khát bán các thức uống: trà, cà phê, cam, chanh, \ Khách hàng có thể thêm vào thức uống của mình những thứ bổ sung: đường, sữa, đá xay, kem, sô cô la, \ Khách hàng sẽ được tính tiền tùy theo loại thức uống mình chọn và những thứ thêm vào. Hãy đề xuất một thiết kế hướng đối tượng (sơ đồ lớp + code minh họa) cho việc tính tiền khách hàng. Hướng mở rộng: thêm thức uống hoặc những thứ bổ sung mới. 4Mẫu thiết kế hướng đối tượng & ứng dụng - Nguyễn Minh HuyCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Tài liệu liên quan